กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เปิดเวทีให้นักลงทุน และผู้สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจหรืออาชีพใหม่ DBD Franchise Exhibition Pavilion

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เปิดเวทีให้นักลงทุน และผู้สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจหรืออาชีพใหม่ DBD Franchise Exhibition Pavilion : ภายใต้งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2020 (TFBO) ครั้งที่ 16

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เปิดเวทีให้นักลงทุน และผู้สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจหรืออาชีพใหม่ พบกับธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายประเภททั้งอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การศึกษา บริการ และค้าปลีก ที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้คุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีศักยภาพ
โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา Hall EH 104