บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่

บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่

บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ ผู้บริหาร บสย. ร่วมพิธีเปิด บสย. สำนักงานเขตนครหลวง แห่งใหม่ รองรับความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน และการค้ำประกันสินเชื่อ ณ ที่ทำการสำนักงาน เลขที่ 2922/53 ชั้น 1 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่

บสย. สำนักงานเขตนครหลวง รับผิดชอบและให้บริการลูกค้าครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งทุน แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ พ่อค้า-แม่ค้า แผงลอย ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Startup นวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือกู้ได้ เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ การจัดการหนี้ การเดินบัญชีเพื่อการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2308-2151-2 Mobile 08-1889-2235,09-3134-2277 โทรสาร 0-2308-2152

บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่
บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่