GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ส่งเสริมชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ในโครงการ Rayong Organic Living
GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ในโครงการ Rayong Organic Living

GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ส่งเสริมชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของ GC กล่าวว่า GC เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด เพราะจังหวัดระยองเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง โดย GC เล็งเห็นความสำคัญของเขาห้วยมะหาด ซึ่งเป็นพื้นป่าต้นน้ำ ที่สามารถดำเนินการเพาะปลูกตามหลักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จึงได้เข้าไปร่วมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด เพื่อปลูกพืชพื้นถิ่นระยอง และจะนำผลผลิตนั้น มาใช้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ Luffala (ลุฟฟาลา) ด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง

GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ส่งเสริมชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน
GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ส่งเสริมชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่ง GC ได้ให้การสนับสนุน และยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของลุฟฟาลาสู่มาตรฐานระดับสากล มากว่า 10 ปี และด้วยความร่วมมือจาก ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ในครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิก ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจวิถีอินทรีย์ ใน “โครงการ Rayong Organic Living” นอกจากนี้ GC ยังได้วางแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสนับสนุนทีมงาน นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง โดยรายได้ 10% จากการจำหน่ายมอบกลับคืนให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ป่าต้นน้ำห้วยมะหาด
ป่าต้นน้ำห้วยมะหาด

นายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง กล่าวว่า ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง มีการนำร่อง และมีรากฐานการผลิตด้วยวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมี สามพรานโมเดล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้นแบบในการทำโครงการ โดย ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง จะเข้ามาให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรกลุ่มหอมมะหาด รวมถึงแนะนำองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา และจะนำวัตถุดิบอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาได้แปรรูปขั้นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ และสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่ตลาดและผู้บริโภคตามช่องทางการขายที่มีอยู่

GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ส่งเสริมชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน
GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ส่งเสริมชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดจาก “โครงการ Rayong Organic Living” จะจัดวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ทั้งในส่วนที่เป็นร้านค้าและช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ได้แก่ 1. ร้านอีโค่โทเปีย สยามดิสคัฟเวอรี่ (Ecotopia Siam Discovery) 2. ร้านปฐม สาขาทองหล่อและสวนสามพราน 3. ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (GC Customer Solution Center : CSC) ชั้น 1 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A (EnCo A) 4. Line Official Account : Patom Organic Living 5. เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Shopee LAZADA และ JD Central : ร้าน LUFFALA_OFFICIAL

ทีมเจ้าหน้าที่ปฐม & GC ลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับ ชาวชุมชนห้วยมะหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตวัตถุดิบคุณภาพ
ทีมเจ้าหน้าที่ปฐม & GC ลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับ ชาวชุมชนห้วยมะหาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการผลิตวัตถุดิบคุณภาพ