บสย.ลงนาม 18 ธนาคาร ค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan พลัส 5.7 หมื่นล้านบาท ปลดล็อก ‘บสย. SMEs ต้องชนะ’ มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก

บสย.ลงนาม 18 ธนาคาร ค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan พลัส 5.7 หมื่นล้านบาท ปลดล็อก ‘บสย. SMEs ต้องชนะ’ มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก

เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงตลาดแรงงาน เมื่อ ‘บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)’ จับมือกับ 18 ธนาคารพันธมิตร ลงนามบันทีกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Plus (Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส) วงเงินค้ำประกัน 57,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มั่นใจปล่อยสินเชื่อ SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ประธานในพิธีลงนาม กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs นำไปสู่การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มฐานราก ผ่านกลไกค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มคนตัวเล็ก ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ และคนตกงาน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. และ 18 ธนาคารพันธมิตรได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการ ‘บสย. SMEs ต้องชนะ’ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan พลัส วงเงิน 57,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

“บสย. สามารถรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ สามารถเข้าถึงสินเชื่อ 34,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 57,000 ล้านบาท และยังช่วยลดปัญหาการว่างงานโดยรักษาการจ้างงานได้กว่า 360,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ บสย.จะค้ำประกันสินเชื่อต่อเนื่องจากโครงการ Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปอีกเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยเริ่มค้ำประกันตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงที่ 10”

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ยังกล่าวอีกว่า ได้เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการเงินในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ‘บสย. SMEs ไทยชนะ’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจทุกประเภท ค้ำประกันสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย มีระยะเวลาค้ำประกันสูงสุดถึง 10 ปี

“โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ‘บสย. SMEs ไทยชนะ’ สามารถปรับได้ตามค่าความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเอสเอ็มอี โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 45,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้กว่า 12,000 ราย และอุ้มการจ้างงานเพิ่มอีก 420,000 ตำแหน่ง”