กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปี 2562 สดทางเฟสบุ๊กและสถานีโทรทัศน์ MCOT HD

กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปี 2562 สดทางเฟสบุ๊กและสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปี 2562 สดทางเฟสบุ๊กและสถานีโทรทัศน์ MCOT HD

กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ปี 2562

กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมบัญชีกลาง และ Facebook 9 MCOT พร้อมกับทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.