ประยุทธ์-จุรินทร์ จับมือหนุนส่งออก มอบ 37 รางวัล PM EXPORT AWARD ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

ประยุทธ์-จุรินทร์ จับมือหนุนส่งออก มอบ 37 รางวัล PM EXPORT AWARD ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น พร้อมบุกตลาดโลก หลังโควิดคลี่คลาย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 (Prime Minister’s Export Award 2020) ซึ่งปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับรางวัลรวม 37 รางวัลจาก 34 บริษัท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในภาคการผลิตและบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาทักษะผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนและกำหนดมาตรการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด นายกฯ กำชับเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ช่วยกันขยายตลาด โดยอยากให้ดูตลาดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมในสถานการณ์นี้ และต้องขอบคุณกับทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยดูแลภาคธุรกิจและลูกจ้างไม่ให้ตกงาน

นายกฯ กล่าวว่า คิดว่าสินค้าวันนี้เป็นที่ต้องการของอาเซียน และสินค้าเราแข่งขันได้ ให้เน้นส่งเสริมการขายกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย รัฐบาลพยายามช่วยผลักดันกฎหมายให้เป็นสากล เพื่อคุ้มครองและผลักดันสินค้าของคนไทยให้ไปสู่สากล เมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าต่อไป และต้องพัฒนาสินค้าของไทยไปด้วยกัน เพื่อสร้างห่วงโซ่ และอยากให้สินค้าพัฒนามาจากฐานราก จากเกษตรกร พัฒนาสินค้าให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น พร้อมกำชับเรื่องการท่องเที่ยวขอให้สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และให้คนไทยร่วมมือกันโดยไม่ตื่นตระหนก

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการวางแผนและปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ Prime Minister’s Export Award 2020 ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่น ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทย มีการพัฒนาอย่างบูรณาการในทุกสาขา และสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนแม่บทที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้

“กระทรวงพาณิชย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทยผ่านรางวัล PM Export Award จะเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐาน และคุณภาพ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายจุรินทร์ กล่าว

รางวัล PM Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ ซึ่งนับจากปี 2535 ที่ได้เริ่มดำเนินการ ถึงปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัลแล้ว 638 บริษัท 745 รางวัล โดยปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามขนาดของประเภทธุรกิจและตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้สมัครทั่วประเทศ 672 บริษัท มีผู้ประกอบการเข้ารับรางวัลรวม 37 รางวัลจาก 34 บริษัท ประกอบด้วย

1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จำนวน 9 รางวัล ได้แก่

  1. บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
  2. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

4. บริษัท ทีมพลาส เคมิคอล จำกัด
5. บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด
6. บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
7. บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด
8. บริษัท ธนบดี เดคอร์ เซรามิก จำกัด
9. บริษัท ครูยุ คอจเทจ จำกัด

2) รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. บริษัท เค เฟรช จำกัด
2. บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
3. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
6. บริษัท แอคทีฟพลัส บลู จำกัด
7. บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

4) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1. หจก. บุญชูเจริญกิจ
2. บรีซ่า ดี
3. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
4. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
5. บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด
6. บริษัท ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
7. บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด

5) รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) จำนวน 5 รางวัล
สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ ได้แก่
1. บริษัท พันธวณิช จำกัด
2. บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
1. บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด
2. บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
สาขาโลจิสติกส์การค้า ได้แก่
1. บริษัท วี คาร์โก จำกัด

6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณท์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด
2. บริษัท นาราสมุทร จำกัด

7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จำนวน 4 รางวัล  ได้แก่
1. บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
2. บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด
3. บริษัท โทฟุซัง จำกัด
4. บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด