ชี้เป้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม บ้านต้นโพธิ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ชี้เป้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม บ้านต้นโพธิ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านต้นโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าค้นหาอีกที่นึง ในจังหวัดปทุมธานี ไม่ว่าด้านวิถีชีวิต  ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และที่อยู่อาศัยที่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตชุมชนมอญเก่าแก่อีกชุมชนนึง บ้านต้นโพธิ์นั้นเป็นชุมชนเก่าแก่เชื้อชาวมอญที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในชุมชนมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่สูงตระง่าน อายุราวกว่า 150 ปี มองเห็นชัดเจนแต่ไกลทำให้ผู้ที่สัญจรทางเรือผ่านมาสามารถรู้ได้ทันที่ว่า ถึงบ้านต้นโพธิ์

ปัจจุบันบ้านต้นโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นโพธิ์ วัดชิน วรารามวรวิหาร วัดเจตวงศ์ จุดชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านต้นโพธิ์นั้น ยังมีคงมีความเป็นมอญโบราญที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่หาดูได้ยาก เช่น การทำพวงมโหตร (พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้แขวนเฉพาะงานมงคลเท่านั้น) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อย่างนึงที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บ้านต้นโพธิ์ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร 081-822-0774