5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

กลยุทธ์ Green Business อันนำไปสู่ Green Marketing กลยุทธ์ด้าน CSR ที่สามารถเปลี่ยนการรับรู้ต่อแบรนด์ของคุณในใจของผู้บริโภคเปลี่ยนให้ไปจากเดิม แต่จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภครู้ว่าแบรนด์ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และคิดถึงเป็นอันดับแรก?
#GreenBusiness #bangkokbank #bangkokbanksme #sme

เทคนิคสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

การสร้างแบรนด์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นอาจใช้กลยุทธ์แบบเน้นไปที่การบริโภคอย่างยั่งยืน และสร้างการจดจำแบรนด์ที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริโภค โดยสร้างความรับรู้ว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาท่ามกลางความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจ ด้วยภาพลักษณ์อันชัดเจน ภายใต้เทคนิคนี้

1. Green Business จากภายในสู่ภายนอก : ก่อนจะสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้คนอื่นจดจำได้ จะต้องเริ่มจากการทำความรู้จักตัวตนของแบรนด์ให้ถ่องแท้ก่อนว่า เราคือใคร ทำอะไร และตอบโจทย์ใครได้บ้าง ภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ ทำไมผู้บริโภคต้องเลือกแบรนด์เรา, แบรนด์เราจะโดดเด่นได้อย่างไร, แบรนด์จะให้ประโยชน์อะไรกับผู้บริโภค เพื่อประเมินตัวเองให้ขาด แล้วจะทำให้รู้ถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ชัดเจน ขณะเดียวกัน ภายใต้โจทย์การปั้นแบรนด์ให้มีพลังจุดกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกแบบโลโก้ แพ็กเกจจิ้งต่างๆ ต้องใส่ใจเรื่องความเป็น Green Business ด้วย

2. ยกระดับสู่ Green Marketing : แม้ในเรื่องของกลยุทธ์ CSR จะมีรูปแบบหลากหลายที่แต่ละองค์กรพยายามหยิบยกมาใช้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกของธุรกิจยุคใหม่ คำว่า Green’ ดูจะหนักแน่นและมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นอื่นๆ ด้วยกระแสของโลกร้อน Green Marketing ได้กลายเป็นโจทย์ให้องค์กรขนาดใหญ่และเล็กต่างนำไปคิดและตีความออกมาในรูปแบบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บางองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงขนาดตั้งงบและวางแผนในระยะยาว ที่จะใช้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในการแบรนดิ้งองค์กร

3. สร้างความแตกต่างของแบรนด์ส่งต่อผู้บริโภค : นอกจากตัวตนของแบรนด์ การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ว่าแบรนด์ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หน้าที่หลักที่ผู้ประกอบการจะต้องทำคือ การสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในทุกจุดสัมผัส เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกแตกต่าง เช่น แบรนด์ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้คุณค่ากับการใช้วัสดุทดแทนไม้, แบรนด์เครื่องดื่มให้คุณค่ากับการใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล, แบรนด์เสื้อผ้าให้ความสำคัญต่อกระบวนการบำบัดน้ำเสียในการฟอกย้อมและตัดเย็บ สิ่งเหล่านี้คือการนำมาเล่าถึงความแตกต่างของแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้ตระหนักและเห็นคุณค่า

4. ปลูกฝังค่านิยมในองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม หากคนในองค์กรตั้งแต่พนักงานระดับล่างยันผู้บริหารระดับสูง ยังไม่รู้ว่าแบรนด์เรามีคุณค่าอะไร ก็ยากจะทำให้คนภายนอกหรือกลุ่มลูกค้าเข้าถึงคุณค่าของแบรนด์ได้ ดังนั้น Brand Image ควรเริ่มจากคนภายในออกไปสู่ภายนอก เพื่อให้ทุกคนกลายเป็น Brand Ambassador ด้วยตนเองได้ และขยายฐานรากออกไปสู่งานบริการที่อาจต้องสื่อสารแทนองค์กรหรือกับลูกค้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ เจ้าของแบรนด์จึงต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปิดไฟ การควบคุมการใช้พลังงาน การใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมตามฤดูกาล เพื่อลดการเปิดแอร์ ลดการใช้กระดาษ การใช้บันได และลิฟต์ หรือแม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คนในองค์กรสามารถทำได้เพื่อโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

5รักษามาตรฐานให้ต่อเนื่อง อย่าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่แบรนด์ทำขึ้นเป็นอะไรที่ฉาบฉวยแค่ CSR ที่ทำตามนโยบายปีต่อปีโดยไม่มีความต่อเนื่องเพียงพอ เพราะนั่นเท่ากับว่าที่ลงแรงลงเงินทุนเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปสู่แบรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเสียเปล่า เพราะถึงแม้วันนี้ ปีนี้อาจไม่เห็นผล แต่ค่อยเป็นค่อยไป และต่อเนื่องคงมาตรฐานเดิม นี่คือการเปลี่ยนแปลงแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง ดังนั้น ถ้าคิดจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่แบรนด์ด้วยการรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับธรรมชาติ ก็ควรทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอ

การจะใช้การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อธรรมชาติมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย ต้องตอบโจทย์ให้ได้ตั้งแต่วันแรกก่อนว่า แบรนด์พร้อมจะอยู่กับเรื่องนี้ไปยาวนานหรือไม่ และถ้าเทรนด์ใหม่มาจะปรับให้ไปด้วยกันกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ปูทางมานาน ไปพร้อมๆ กับการเรียกยอดขายจากผู้บริโภคให้ทันเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไว เพราะกลยุทธ์เรื่องนี้คือการสร้าง Value ของแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจผู้คน ที่อาจจะไม่เห็นผลสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น จำต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการดำเนินการ แต่ให้ผลลัพธ์ในการเพิ่ม Value และสร้างจุดขายที่แตกต่างอย่างยั่งยืนแน่นอน

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

โซลาร์เซลล์’ พลังงานสะอาดตอบโจทย์ธุรกิจและชีวิตในยุคนี้

BCG โมเดลสร้างโอกาสธุรกิจไทยโตยั่งยืน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333