พช.แม่กลอง นำทีมพร้อมเดินหน้า Kick off ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2

พช.แม่กลอง นำทีมพร้อมเดินหน้า Kick off ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2

พช.แม่กลอง นำทีมพร้อมเดินหน้า Kick off ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ วัดประทุมคณาวาส ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พระครูธรรมธร ไพบูลย์ ญาณวิปุโล เจ้าอาวาสวัดประทุมคณาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นำหว่านเมล็ดพันธุ์ผัก โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการ

การปลูกพืชผักสวนครัว ในระยะที่ 2 จะดำเนินการภายใต้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัว โดยมีกระบวนงานดังนี้

1. ความต่อเนื่องคือพลัง มีส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลูกพืชผักเพิ่มเติมจากเดิม รวม 10 ชนิด

2. ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม มีส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่ม

3. ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อม และสร้างชุมชนสีเขียว

4. จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากพืชผัก อาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน

5. ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปัน จัดตั้งเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์

โดยมี นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการรักษาระยะห่างทางสังคม