ฮือฮา ‘รถเข็นรักษ์โลก’ ใช้แล้วคันแรก ที่ จ.นครปฐม ร้านข้าวเหนียวหมูหวาน

ฮือฮา ‘รถเข็นรักษ์โลก’ ใช้แล้วคันแรก ที่ จ.นครปฐม ร้านข้าวเหนียวหมูหวาน

สวทช. ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกคันแรกในโครงการ ให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวหมู-เนื้อ จ.นครปฐม พร้อมเดินหน้าเปิดรับผู้ค้าสตรีทฟู้ดร่วมจับจองรถเข็นถึง 30 มิ.ย. นี้

ณ ร้านข้าวเหนียวหมูหวานเฮียวัตรปังตอทอง จ.นครปฐม – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ดำเนินการส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกให้ผู้ประกอบการ สตรีท ฟู้ดร้านข้าวเหนียวหมูหวานเฮียวัตรปังตอทอง ซึ่งนับเป็นรถเข็นคันแรกในโครงการพัฒนา “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” นับแต่เปิดตัวเมื่อกลางเดือน ก.พ. 63 ที่ผ่านมา

โดยเป็นรถเข็นโมเดลรูปแบบ 1 ที่เป็นรถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี ถังบำบัด และซิงค์น้ำ จำนวน 2 คัน ซึ่ง DECC สวทช. ได้พัฒนาขึ้นให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความสะอาดปลอดภัยของอาหารสตรีทฟู้ด ตอบโจทย์คำว่า “รักษ์โลก” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ DECC และคณะ ร่วมส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกแก่ คุณวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ เจ้าของกิจการข้าวเหนียวหมูหวานฯ เพื่อนำไปใช้งานในกิจการต่อไป พร้อมระบุเปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการ สตรีทฟู้ดรายอื่น ๆ สามารถจับจองเป็นเจ้าของรถเข็นรักษ์โลกได้จนถึง 30 มิ.ย. 63 นี้

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. กล่าวว่า สวทช. ดำเนินโครงการพัฒนา “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” ด้วยจุดริเริ่มและคิดค้นหาทางยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ก้าวไกลขึ้นด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร สุขอนามัย ความสะอาดของร้านและผู้ปรุงอาหาร คุณภาพของการให้บริการ และความอร่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงทำการออกแบบและพัฒนารถเข็นและอุปกรณ์ภายในร้านให้มีความสะอาดปลอดภัย ลดการสร้างมลพิษหรือขยะของเสีย ลดน้ำหนักรถเข็นให้เบาที่สุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันให้สามารถใช้งานในพื้นที่ปิดได้ และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำให้ทำงานได้อย่างงมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเกิดเป็นนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำเร็จแล้วในวันนี้

“สวทช. ได้ส่งมอบรถเข็นนวัตกรรมรักษโลกเพื่อสตรีทฟู้ด ซึ่งนับเป็นรถเข็นคันแรกในโครงการพัฒนา “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” ตั้งแต่เปิดตัวโครงการฯ โดยเป็นรถเข็นโมเดลรูปแบบ 1 ที่น้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี ถังบำบัด และซิงค์น้ำ จำนวน 2 คัน ให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการข้าวเหนียวหมูหวาน เฮียวัตรปังตอทอง เพื่อนำไปใช้งานจริงในกิจการ ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถเข็นคันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบอาหารเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ DECC สวทช. ยังมีแผนส่งมอบรถเข็นให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่สั่งจองไว้แล้วกว่า 30 คัน ซึ่งมีทั้งโมเดลรูปแบบ 1, 2 และ 3 แก่ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดที่สั่งจองมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีหลากหลายประเภทอาหาร ทั้งอาหารปิ้ง ย่าง ทอด เครื่องดื่ม และอาหารตามสั่ง โดยมีเป้าหมายส่งมอบรถเข็นฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คัน ภายในปีนี้”

ผู้อำนวยการศูนย์ DECC สวทช. กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินกิจการของผู้ค้าสตรีทฟู้ด รวมทั้งกิจการร้านอาหารในรูปแบบอื่น ๆ ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดขายได้ตามมาตรการของรัฐบาลที่ต้องควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและฟื้นตัวได้ช้าเช่นนี้ย่อมกระทบกับรายได้ของผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางโครงการฯ จึงได้ปรับแผนขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดเข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมองว่า หลังจากมาตรการผ่อนปรนระยะแรกที่จะเปิดให้กิจการร้านจำหน่ายอาหาร ขนาดไม่เกิน 2 คูหา ได้แก่ ร้านอาหารนอกห้าง ร้านอาหารริมทาง และร้านอาหารหาบเร่ กลับมาเปิดได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถานการณ์ของร้านอาหารริมทางจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และสิ่งที่จะทำให้ร้านอาหารสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ควรจะต้องมีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง การประกอบการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในสถานการณ์เช่นนี้

ด้านผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด นายวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ เจ้าของกิจการข้าวเหนียวหมูหวาน เฮียวัตรปังตอทอง กล่าวว่า หลังจากที่ได้ทดลองใช้งานรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ดแล้ว พบว่าการใช้งานง่าย สะดวก และสะอาด ที่สำคัญเหมาะกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก เพราะตัวรถมีการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน มีอ่างล้างมือ ถังเก็บน้ำ และบ่อดักไขมัน ซึ่งหาไม่ได้ในรถเข็นสตรีทฟู้ดทั่วไป ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ขายของจริง ๆ เพราะการขายอาหารข้างทางที่ถูกสุขอนามัย จะทำให้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

“กิจการร้านเฮียวัตรปังตอทอง มีจุดเริ่มต้นมาจากตนเอง ที่อดีตเป็นพนักงานประจำที่ต้องการมองหาธุรกิจส่วนตัวหลังจากมีครอบครัว เพื่อให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น จึงตัดสินใจเลือกเป็นธุรกิจข้าวเหนียวหมู เนื่องจากชอบทานตั้งแต่เด็ก จึงได้ศึกษากรรมวิธีการทำหมูและเนื้อแดดเดียวและการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่ม เริ่มต้นขายครั้งแรกที่ จ.นครปฐม ปีแรกที่เริ่มกิจการผลตอบรับดีมาก แต่พอครึ่งปีหลังเริ่มไม่ค่อยดีจนเกือบจะเลิกขาย แต่ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงทั้งในเรื่องแพคเกจจิ้ง การทำตลาดใหม่ ๆ ปรากฏว่ายอดขายค่อยๆ เริ่มดีขึ้น จนในที่สุดสามารถขยายสาขาได้สำเร็จ ได้วางขายในห้างสรรพสินค้า ทำให้แบรนด์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น และขยายสาขาเพิ่มจนถึงปัจจุบันมี 20 กว่าสาขา โดยจุดเด่นของข้าวเหนียวหมูเฮียวัตรปังตอทอง คือคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ตั้งแต่เนื้อหมู เนื้อวัว นำมาหมักด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษที่คัดมาอย่างดี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย ส่วนผสมทุกอย่างใส่แบบจัดหนักเต็มที่ เพื่อให้มีรสชาติที่เข้มข้น มีให้เลือกหลากหลายเมนูไว้ทานคู่กับข้าวเหนียวที่นุ่มซึ่งเกิดจากขั้นตอนการนึ่งที่เป็นสูตรเฉพาะ รสชาติกลมกล่อมลงตัว หอมเครื่องเทศชัดเจน พร้อมแพ็คเกจจิ้งที่ทันสมัย เข้าถึงตลาดได้หลากหลายกลุ่ม ด้วยความพิถีพิถันในการผลิตบวกกับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจการกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง”

สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดที่สนใจ “รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก” โดยมีรูปแบบรถเข็นด้วยกัน 3 แบบ คือ รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี ถังบำบัดและซิงค์น้ำ และระบบที่เพิ่มเติมระบบดูดควัน ตลอดจนระบบที่เพิ่มเติมหัวเตาแก๊ส 2 หัว สนใจสั่งจองออนไลน์ได้ที่ http://www.decc.or.th/streetfood/ ภายใน 30 มิ.ย. 63 นี้ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6310-11 ต่อ 101, 106 แอดไลน์ไอดี @679hqbmi

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรถเข็นโมเดลรูปแบบ 1, 2 และ 3

โมเดลรูปแบบ 1 รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี, ถังบำบัดและซิงค์น้ำ

โมเดลรูปแบบ 2 รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี, ถังบำบัดและซิงค์น้ำ +ระบบดูดควัน

โมเดลรูปแบบ 3 รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดี, ถังบำบัดและซิงค์น้ำ+ ระบบดูดควัน + หัวเตาแก๊ส 2 หัว

 

ทำความรู้จัก DECC สวทช.

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center, DECC) หน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยบริการทดสอบและปฏิบัติงานในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI)) ดำเนินงานให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การทดสอบ การสร้างต้นแบบ (Simulation) และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและรองรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.decc.or.th/