ทีเอ็มบีและธนชาต จัดสัมมนา เปิดโลกปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุน

2 - ทีเอ็มบี และ ธนชาต จัดสัมมนา เปิดโลกปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุน
2 - ทีเอ็มบี และ ธนชาต จัดสัมมนา เปิดโลกปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุน

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดสัมมนา เปิดโลกปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุน

ทีเอ็มบี ร่วมกับ ธนชาต โดย คุณกิดาการ ชัฎสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานสัมมนาTMB Thanachart Investment Forum: 2020 Chance for Growth : เปิดโลก ปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุนพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อมุนดิ (สิงคโปร์และ 6 บลจ. ชั้นนำของไทย ได้แก่ บลจ.ทหารไทย จำกัด, บลจ. ธนชาต จำกัด, บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. วรรณ จำกัด, บลจ. ทิสโก้ จำกัด และ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ร่วมแนะนำเกร็ดการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด สถานการณ์การลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก รวมทั้งให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างกำไรในสภาวะตลาดที่ผันผวนของปี 2563  เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว เพราะเชื่อมั่นว่า Financial Well-being หรือ ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

(ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา คุณสุรศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ. วรรณ จำกัด, คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. พรินซิเพิล จำกัด, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ทหารไทย จำกัด, คุณเดวิด โพ หัวหน้าฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อมุนดิ (สิงคโปร์), คุณกิดาการ ชัฎสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม ทีเอ็มบี, คุณพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายสาขา ทีเอ็มบี, คุณยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี, คุณดารบุษป์  ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าสถาบัน บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน), คุณอนุรักษ์ ตันติพิพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บลจ. ธนชาต จำกัด และ คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ. ทิสโก้ จำกัด)