MTL มอบหมวกนิรภัย แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

MTL มอบหมวกนิรภัย แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

MTL – นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ในโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตบางนา จำนวน 100 ใบ

โดยมี นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน คปภ.