มูลนิธิซิตี้ ร่วมมูลนิธิศุภนิมิตฯ หนุน 15 ไอเดียต้นแบบ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

มูลนิธิซิตี้ ร่วมมูลนิธิศุภนิมิตฯ หนุน 15 ไอเดียต้นแบบ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

มูลนิธิซิตี้ จับมือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้าเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยกลุ่มเปราะบาง เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทั้งทักษะพื้นฐานทางการเงิน การบริหารจัดการ ทักษะชีวิต การบริหารอารมณ์ และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ผ่าน “โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3” พร้อมจัดงาน “ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน” เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานจากไอเดียธุรกิจ SMEs ฝีมือเยาวชนกว่า 15 ธุรกิจ อาทิ ธุรกิจของว่างไทยโบราณแบบดีลิเวอรี่ ธุรกิจคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับกลุ่มครอบครัว ธุรกิจแต่งหน้าแฟนซี ฯลฯ เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รู้จักมองหาโอกาสด้านอาชีพในการสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

​นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดงาน “ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน ปี 3” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนกลุ่มเปราะบาง อายุระหว่าง 16 – 25 ปี ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพและหลักสูตร SMEs จาก “โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3” โดยในโครงการดังกล่าว ช่วยพัฒนาทักษะเยาวชนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ กว่า 15 โมเดลธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจของว่างไทยโบราณแบบดีลิเวอรี่ ธุรกิจคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับกลุ่มครอบครัว ธุรกิจแต่งหน้าแฟนซี ธุรกิจเสื้อผ้าและฮิญาบสำหรับสาวมุสลิมสมัยใหม่ ธุรกิจร้านอาหารออนไลน์แนวไทยฟิวชั่น ธุรกิจไอทีซัพพอร์ตและผลิตสื่อมัลติมีเดียครบวงจร ธุรกิจคอลเล็กชั่นแฟชั่นจากผ้าไทย ธุรกิจร้านกาแฟสไตล์มินิมอล ธุรกิจร้านตัดแต่งทรงผมชาย ปิดจุดบอดรอคิวนาน กระเป๋าผ้าแฟชั่นแบบดีไอวาย ฯลฯ

นางสาววันวิสาข์ กล่าวเพิ่มว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่เยาวชนจำเป็นต้องใช้ในโลกแห่งการทำงานจริงในอนาคต เนื่องจากช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และสังคมอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องวางรากฐานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานอย่างความรู้ด้านการเงิน หรือการบริหารจัดการประจำวัน ทักษะชีวิต อย่างการทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร ตลอดจนทักษะด้านอาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติทักษะด้านวิชาชีพ และการพัฒนาต่อยอดแนวคิดการประกอบอาชีพให้เท่าทันยุคสมัย เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีพื้นฐาน รู้คิด รู้จักการวางแผน และรู้จักการมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งนำไปสู่การทำมาหากิน สามารถพึ่งพาตนเอง และก้าวต่อไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้

“โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3 มีเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะกว่า 300 คน หรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งทางมูลนิธิซิตี้รู้สึกยินดี ที่เห็นเยาวชนไทยตื่นตัว มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ และหาลู่ทางในการสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

​ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 3 โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อวางพื้นฐานด้านทักษะที่จำเป็นและทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready Work’ ขององค์กรศุภนิมิตสากล ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย โครงการดังกล่าวนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระบบ ซึ่งหลังจากผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะช่วยทำให้เยาวชนมีต้นทุนชีวิต มีทัศนคติและความคิดเชิงบวก มีความมั่นใจในอาชีพและอนาคตของตน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้รับการจ้างงานต่อไปในอนาคต

​โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการ มีเยาวชนผ่านการอบรมหลักสูตร ‘Youth Ready Work’ แล้วกว่า 500 คน ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำที่ร่วมสนับสนุนโครงการ จำนวน 314 คน ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มช่างบริการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสริมสวย กลุ่มบริการสุขภาพ เป็นต้น ได้รับการจ้างงาน มีอาชีพ และรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเอง จำนวน 111 คน ได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 115 คน และศึกษาต่อด้านอาชีพในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 88 คน ดร.สราวุธ กล่าวสรุป

​สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.citibank.co.th