“อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์” คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” 3 ปีซ้อน

“อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์” คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 3 ปีซ้อน กับ “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562”

คุณมาร์ค เอลเลียต บิวคานันท์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณสุกัญญา ไชยหงษา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) จํากัด เจ้าของแบรนด์ฟิตเนสชั้นนํา ฟิตเนส เฟิรส์ท และ
เซเลบริตี้ ฟิตเนส คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562” (Kincentric Best
Employers Thailand 2019) 3 ปีซ้อน ซึ่งจัดโดย บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จํากัด (Kincentric Thailand)

ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนําของโลก ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ “อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์” ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการตอกยํ้าความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการดูแลรักษา และพัฒนาพนักงาน ส่งผลให้บริษัทมีความโดดเด่นและแข็งแรงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ โดยพิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท