MTL รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

MTL รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 ประจำปี 2562 ให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (องค์กรขนาดใหญ่) เป็นครั้งที่ 2 ในพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2562 (Business Ethics for Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน) ในโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี