“กุ้งก้ามกราม” สัตว์น้ำเศรษฐกิจทำเงินได้ทุกวัน ราคาปากบ่อ กก.ละ 300 บาท

“กุ้งก้ามกราม” สัตว์น้ำเศรษฐกิจทำเงินได้ทุกวัน ราคาปากบ่อ กก.ละ 300 บาท

กุ้งก้ามกราม สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เป็นที่ต้องการของตลาดตลอด แถมราคาดีสม่ำเสมอ จึงส่งผลให้เกษตรกรเกือบทุกภาค อาทิ นครปฐม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ฯลฯ รวมไปถึงทางภาคอีสาน อย่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยังคงเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อสร้างรายได้

คุณพัชราวลัย ไร่ไสว เกษตรสาว เจ้าของ P.P. ฟาร์ม กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ เล่าว่า สมัยก่อนทำนา แต่ทว่าขาดทุน ขายข้าวได้ราคาไม่ดี เลยหาอะไรอย่างอื่นทำ ประกอบกับช่วงปี 2540 ไปดูวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ภาคกลาง เลยเกิดแนวความคิดอยากลองทำบ้าง

หลังจากที่คุณพัชราวลัยได้องค์ความรู้มา เธอลองนำมาปรับใช้กับผืนนาที่กาฬสินธุ์ โดยเริ่มเลี้ยงทีละ 1 บ่อ พอได้กำไรก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันเปลี่ยนจากพื้นที่นาทั้งหมดมาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ชื่อฟาร์ว่า “P.P. ฟาร์ม กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์”

ในช่วงที่ปรับผืนนามาทำบ่อกุ้ง เกษตรกรสาว  บอกว่า ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน เพราะเดิมปลูกข้าวมานาน แต่เมื่อตั้งใจจริงที่จะเลี้ยงกุ้ง ก็ทุ่มเทเวลาไปกว่า 2 ปี กว่าจะปรับพื้นที่ได้ลงตัว 

คลิกอ่าน พื้นที่แค่ 2 งานก็เลี้ยงกุ้งได้

 สำหรับวิธีการเลี้ยงกุ้ง คุณพัชราวลัย  เล่าว่า ขั้นตอนแรก ลอกบ่อให้แห้ง หว่านปูนขาวให้ทั่ว ตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นเติมน้ำเข้าไปภายในบ่อเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำ ขนาดบ่อไม่จำกัด กว้างยาวเท่าไรก็ได้ เเต่ขอให้ลึกหน่อย ที่ฟาร์มจะลึก 1.50 เมตร เพราะถ้าแดดร้อนมาก ก็จะมีผลกระทบต่อตัวกุ้งได้

ขั้นตอนต่อมา นำลูกกุ้งมาอนุบาลลงไปภายในบ่อ เติมสารอาหารลงไปช่วยในการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง เมื่อลูกกุ้งอายุ 1-1.5 เดือน นำลูกกุ้งย้ายไปเลี้ยงลงในบ่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเฉลี่ยที่ฟาร์มจะเลี้ยงอยู่ที่ 8,000-10,000 ตัว/ บ่อ เลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน กุ้งก็จะได้ไซซ์ขนาดที่พร้อมจำหน่ายได้ รวมเบ็ดเสร็จใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมด 5 เดือน 

สำหรับการให้อาหาร เกษตรกรสาว บอกว่า ช่วงแรกจะเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงลูกกุ้ง เปอร์เซ็นต์โปรตีนไม่ต่ำกว่า 38 และเมื่อย้ายมาเลี้ยงเพื่อเป็นกุ้งเนื้อ ก็จะปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 34 สลับให้กินกับสูตรเปอร์เซ็นต์โปรตีน 38 ซึ่งทั้งกุ้งไซซ์อนุบาลและกุ้งที่จะเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อ ให้กินอาหาร วันละ 2 มื้อ เหมือนกัน

ด้านตลาดส่งขายกุ้งก้ามกราม คุณพัชราวลัย ส่งขายให้กับร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะนักท่องเที่ยวเยอะ  รองลงมา สกลนคร หนองคาย ขอนแก่น โดยจะไปส่งเอง ราคาขายปากบ่ออยู่ที่กิโลกรัมละ 250-260 บาท ซึ่งช่วงที่กุ้งขาดตลาด ราคาสามารถขึ้นไปถึง 300 บาท ต่อกิโลกรัม ก็มีในบางช่วง 

สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพนั้น คุณพัชราวลัย ให้คำแนะนำว่า สิ่งที่สำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือ เรื่องน้ำ ถ้ามีการจัดการน้ำหรือระบบชลประทานที่ไม่ดี ก็ไม่แนะนำให้เลี้ยง เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของกุ้งมากที่สุด