เมืองไทยประกันภัย มอบรางวัลตัวแทนรายย่อย ผู้ผลิตผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

เมืองไทยประกันภัย มอบรางวัลตัวแทนรายย่อย ผู้ผลิตผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรตัวแทนรายย่อย ผู้ผลิตผลงานดีเด่นให้แก่ คุณกัณฑพร ศิริวรศิลป์  คุณธัญญ์นรี พูลสวัสดิ์ คุณวสุ ฉันทนาวราพิชญ์  คุณจินดา โต๊ะสุวรรณวนิช และ คุณอภิรัตน์ ใจเกษม โดยมี คุณอภิธร อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ร้านทีเฮาส์ วิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้  ติดตามข่าวสาร เมืองไทยประกันภัย ได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com