“KHYA” รองเท้า upcycle ลิมิเต็ดจากนันยาง ช่วยลดขยะทางทะเล ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก

“KHYA” รองเท้า upcycle ลิมิเต็ดจากนันยาง ช่วยลดขยะทางทะเล ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก

ขยะ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสิ่งแวดล้อมปัญหาหนึ่ง ที่ผู้คนทั่วโลกต่างตระหนักและให้ความสำคัญกันในการแก้ไขเรื่อยมา ปัญหาจากขยะที่พบเจอในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่พลาสติกเพียงอย่างเดียว “รองเท้าแตะ” ก็เป็นขยะที่พบเจอในปริมาณมาก รองลงมาจากพลาสติกเช่นกัน

คุณจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาขยะทางทะเล เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งรองเท้าแตะ ก็มักถูกพบเป็นขยะทะเลจำนวนมาก “นันยาง” ในฐานะผู้ผลิตรองเท้า ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเกิดเป็นโปรเจ็กต์ใหม่ “รองเท้า KHYA (ขยะ)” แนวคิดในการพัฒนาขยะที่เกิดจากการนำรองเท้าแตะ มา Upcycled ให้กลายเป็นรองเท้าแตะใหม่ ที่มีลวดลายและสีสันไม่ซ้ำใคร

“โปรเจ็กต์ “รองเท้า KHYA (ขยะ)” นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงการตัวอย่าง และแทนสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารกับผู้คนในสังคม พร้อมเชิญชวนให้ทุกๆ คน ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเลมากขึ้น การมองเห็นคุณค่าของขยะ การนำขยะมาเพิ่มมูลค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการของตนเอง โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง “รองเท้าแตะช้างดาว” จากนันยาง และ “ทะเลจร” แบรนด์ Upcycling วัสดุจากทะเล ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย และพันธมิตร ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย จะถูกนำกลับไปมอบให้แก่หน่วยงานและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป” คุณจักรพล กล่าว

โดย คุณชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้รับขยะจำพวกรองเท้าแตะมาจากกลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเก็บขยะทะเล คัดแยกประเภท และส่งต่อขยะรองเท้าจำนวนมากไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราวของกลุ่ม “ทะเลจร” เป็นการเตรียมวัตถุดิบขั้นแรกและส่งต่อมาที่ “นันยาง” เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production)

รองเท้า KHYA 1 คู่ ใช้ขยะทะเลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 กิโลกรัม ในการผลิต โดยส่วนพื้นรองเท้า จะเป็นส่วนพื้นจริงรองเท้าแตะช้างดาว ที่ใช้ยางพารา 100% ในการผลิต ทำให้มีความทนทานเหมือนรองเท้าแตะช้างดาวแบบปกติ โดยคุณจักรพล กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่วางแผนไว้กว่า 1 ปี ผ่านการทดลองผลิตหลายครั้ง กว่าจะลงตัว อีกทั้งในการผลิตรองเท้ารุ่นนี้ ใช้ทั้งแรงงาน, เวลา และผ่านกระบวนการที่มากกว่าการผลิตรองเท้าช้างดาวแบบปกติถึง 3 เท่า

“รองเท้า KHYA (ขยะ) 1 คู่ เกิดจากการเก็บขยะทะเลประมาณ 5 กิโลกรัม ถ้า 200 คู่ เท่ากับการเก็บขยะ 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) ทั้งนี้ โปรเจ็กต์ดังกล่าว เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสังคม ที่ต้องการให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาและคุณค่าของขยะ และหวังว่าจะเป็นสิ่งที่จุดประกายผู้ประกอบการ นักคิดรุ่นใหม่ ที่จะร่วมกันสร้างโลกให้น่าอยู่ต่อไป โดยรองเท้า KHYA (ขยะ) ที่เปิดตัวในครั้งนี้ จะเปิดให้สั่งจองเพียง 9 วัน และผลิตตามคำสั่งซื้อเท่านั้น จะไม่ผลิตเกินและไม่ผลิตซ้ำใดๆ” คุณจักรพล กล่าวทิ้งท้าย

รองเท้า KHYA (ขยะ) จำหน่ายในราคา 399 บาท (รวมค่าจัดส่งในประเทศไทย) หากใครสนใจ สามารถสั่งจองล่วงหน้า (Pre order) ผ่านช่องทางการสั่งจอง 1. เว็บไซต์ www.KHYA.net 2. LAZADA หรือ SHOPEE (ในประเทศไทย) Thailand Post Mart (ส่งทั่วโลก) 3. ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 1,400 สาขา และ 4. THP Contact Center 1545 โดยสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 และจะจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้สั่งจองได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562