“ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ข้าวตราฉัตร ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ไอคอนสยาม และกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน  •ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures•รังสรรค์ ข้าวไทย ผ้าไหมไทย สมบัติล้ำค่าของชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสุเมธ เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  เครือเจริญโภคภัณฑ์ ข้าวตราฉัตร กล่าวว่า ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่มีต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย มองถึงอนาคต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยมาโดยตลอด สร้างความมั่นคงทางอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนมาจนปัจจุบัน เรื่องของข้าว

ในฐานะภาคเอกชน ข้าวตราฉัตรอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมข้าวตลอดเวลาที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี มีกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาโดยตลอด องค์กรของเรายึดปรัชญาการทำงานในสิ่งที่เป็น 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค และประโยชน์ต่อองค์กร นี่คือที่มาของการตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และให้ประชาชนชาวไทยรู้ถึงคุณค่าทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม ของเราอย่างผ้าไหมไทยและข้าวไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน สำหรับงานนี้ข้าวตราฉัตร ได้นำตัวอย่างของข้าวไทยหลากหลายชนิด มาร่วมจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงฝีมือและสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ที่มุ่งปลูกข้าวใช้เพื่อการบริโภค จนเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก

ซึ่งในงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures จัดเต็มกิจกรรมมากมาย ทั้งบริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M นี้ ที่มี 5 ชุมชนผ้าไหม จากกระทรวงวัฒนธรรม และนิทรรศการข้าวจากข้าวฉัตร ส่วนบริเวณรัษฎาฮอล์ ชั้น 1 พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภายในงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยกรมการข้าว นำพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือ ข้าวหอมมะลิ 105, พันธุ์ข้าว กข 43, พันธุ์ข้าวกล้อง, พันธุ์ข้าวขาวนาปรัง และพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี มาร่วมจัดแสดง มูลนิธิข้าวไทยฯ นำพันธุ์ข้าวก่ำพะเยา หรือ ข้าวเหนียวดำ, พันธุ์ข้าวบืนก๋ามะ, พันธุ์ข้าวสังข์หยด มาร่วมจัดนิทรรศการฯ  ซึ่งเป็นข้อมูลพันธุ์ข้าว จากผลงานชนะเลิศโครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” ชมการสาธิตและจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร,  ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ,  ชุมชนทอผ้าไหม บ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น, ชุมชนห้วยไซสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำพูน และชุมชนบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งจัดนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทยหลากหลายชนิด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ที่มุ่งปลูกข้าวใช้เพื่อการบริโภค จนเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจและหาชมยากมาให้ชมฟรีอีกมากมาย อาทิ การสาธิตวิธีเก็บผ้าไหมแบบโบราณ, เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าเบญจภาคี ( 5 นางพญาผ้าซิ่น),  เทคนิคการปักซิ่นไหมคำซิ่น (ซิ่นบัว), ชมโชว์การทอผ้าไหม และการสาธิตเมนูอาหารที่ปรุงด้วยข้าวตราฉัตรโดยเซเลบริตี้เชฟชื่อดัง

ส่วนไฮไลต์ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม พบกับแฟชั่นโชว์ทั้งหมด 3 เซต ได้แก่ ชุดไทยพระราชนิยม 8 ชุด,  ชุดไทยพื้นถิ่น 4 ภาค 8 ชุด และ ชุดผ้าไทยร่วมสมัย 15 ชุด ออกแบบโดย เอก ทองประเสริฐดีไซเนอร์มากฝีมือเจ้าของแบรนด์ Ek Thongprasert

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ผ้าไหมและข้าวไทย ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป ในงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม: Thai Treasures” ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2562