ศศินทร์ เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับ World Class จากวิทยากรชั้นนำ10 สถาบันของโลก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศศินทร์ เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับ World Class จากวิทยากรชั้นนำ 10 สถาบันของโลก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University)  เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Senior Executive Program หรือ SEP-33 โดยได้เชิญอาจารย์จากสถาบันที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก มาเป็นวิทยากร ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีขึ้นวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอนันตรา หัวหิน

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ดูแลหลักสูตร

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ดูแลหลักสูตร กล่าวว่าหลักสูตร Senior Executive Program (SEP-33) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้นำระดับสูง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม จึงได้จัดต่อเนื่องอย่างยาวนานมาเป็นปีที่ 33 จุดเด่นของหลักสูตรนี้มีอยู่ 3 ประการ ประการแรก ทางสถาบันได้เชิญวิทยากรจากสถาบันชั้นนำจากทั่วโลก อาทิเช่น Professor Ravi Aron จาก Johns Hopkins University, Carey Business School และ Professor Steve Miranda อดีตอาจารย์จาก Cornell University ที่ปัจจุบันเป็น Deputy Director ที่ Federal Reserve USA เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าถึงความรู้ระดับ World Class นอกจากนี้ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรในประเทศไทย จึงมีความเข้าใจในบริบทของสภาพสังคมและธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี ประการที่สอง ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมาก สำหรับผู้เข้าเรียน SEP-33 จะเป็นปีแรกที่เราได้ร่วมมือกับ สถาบัน Center of Creative Leadership (CCL) ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาผู้นำที่ติดอันดับ Top 10 จาก Financial Times มามากกว่า 10 ปี โดยผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับ Certificate 2 ใบ ทั้งจากศศินทร์และ CCL ด้วย ประการที่สาม นอกจากผู้บริหารจะเรียนรู้เรื่อง know how ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ก็ต้องได้ know who ด้วย ดังนั้น เราจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจากทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งอาจจะมาจากองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงผู้บริหารจากประเทศต่างๆ เช่น เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ที่บินมาเพื่อเรียนหลักสูตรดังกล่าว SEP-33 จึงเป็นหลักสูตรที่ให้มากกว่าความรู้ แต่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้สร้าง Networking  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำตัวจริงขององค์กรด้วย ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 2 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 จะเรียนที่ศศินทร์ กรุงเทพฯ โดยจะพักที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส จากนั้นจะเบรกไป 1 สัปดาห์ แล้วไปเรียนกันต่ออีก 1 สัปดาห์เต็มๆ ที่โรงแรมอนันตรา หัวหิน โดยทั้ง 2 สัปดาห์จะเป็นลักษณะ Residential Experience คือ ให้ผู้บริหารได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้าง Life Long Friendship ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของโครงการนี้

หลักสูตร Senior Executive Program หรือ SEP-33 ได้เปิดรับสมัครแล้ว สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านทาง website  http://info.sasin.edu/ee-lp1-sep/ หรือ โทร. 02-218-4001-7 Ext.162-167 หรือ E-mail: [email protected] สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด