30 ร้านเชฟชุมชนทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟ ชวนสายกินสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ด ร่วมทริปไปกับ “Local Chef Journey”

30 ร้านเชฟชุมชนทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟ ชวนนักท่องเที่ยวสายกินสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ด ร่วมทริปไปกับ “Local Chef Journey”

จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนในปี 2561  โดยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี ซึ่งได้ร่วมกันตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย

ขณะนี้ 30 ร้านเชฟชุมชนในทุกภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงเบตงได้จัดตั้งสำเร็จแล้วโดยพลังจากชุมชน การฝึกอบรมของเหล่าเซเลบริตี้เชฟจิตอาสา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำระบบการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด บริษัท เทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด และ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี ในฐานะผู้บริหารงานโครงการ ซึ่งนอกจากชุมชนเหล่านี้จะได้องค์ความรู้ในการประกอบอาหารไทยและธุรกิจร้านอาหารในชุมชนแล้ว ยังได้เครือข่ายชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่างกัน   จนได้จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คงเอกลักษณ์และวิถีชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

 

“Local Chef Journey” หรือเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชนทั่วประเทศ ได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยชุมชนและพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางมาส่วนตัวหรือเดินทางมาเป็นหมู่คณะ โดยใช้ “อาหาร” เป็นแกนกลางในการดึงดูด  และมีร้านเชฟชุมชนเป็นศูนย์กลางสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว Local Chef Journey  หรือเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชน จะทั้งสามารถให้บริการทั้งเมนูอาหารถิ่น และเมนู Amazing Thai Taste ซึ่งเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปคุ้นชิน รวมถึงจะมีการ

ให้บริการ “คลาสสอนทำอาหาร” หรือ cooking Class เมนูอาหารถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชนแต่ละเส้นทางจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส การเล่าเรื่องราววิถึชีวิต และประวัติศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผ่าน “อาหาร” และ “คลาสสอนทำอาหาร” โดยชุมชนนั้นๆ

และในการนี้ได้มีการขยายพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำความแข็งแกร่งในเชิงของการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ร้านเชฟชุมชน และเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชน หรือ Local Chef Journey เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ติดตามรายละเอียดทาง www.localchefthailand.com / www.facebook.com/localchefthailand