ธุรกิจห้าดาวเปิดร้าน Five Star Salam ร่วมสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่น้องมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้

ธุรกิจห้าดาวเปิดร้าน Five Star Salam ร่วมสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่น้องมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาว บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์แอนด์ ฟู้ดเซน จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจห้าดาว เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เปิดร้าน Five Star Salam ฟาสต์ฟู้ดไก่ทอด ไก่ย่าง เมนูข้าว ของทานเล่น พร้อมเครื่องดื่ม โดยนำมาตรฐานของร้านฟาสต์ฟู้ดของธุรกิจห้าดาว ผนวกับกระบวนการผลิตถูกต้องได้มาตรฐานฮาลาลทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุนและร่วมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเปิดสาขาแรกที่อ.เมือง จ.ยะลา และมีเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

ร้าน Five Star Salam เป็นร้านอาหารได้การรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้อตลอดจนถึงการปรุงอาหาร รวมถึงพนักงานที่บริการในร้านค้า โดยธุรกิจห้าดาวร่วมมือกับผู้ที่สนใจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านระบบแฟรนไชส์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการประชาชนในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ร้านแฟรนไชส์ Five Star Salam นอกจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือนักศึกษาเข้ามาฝึกทักษะอาชีพและหารายได้เสริมควบคู่กันอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย