เอส แอนด์ พี ชวนใช้ “ถุงผ้ารักษ์โลก” 3 สีสดใส แทนการใช้ถุงพลาสติก

เอส แอนด์ พี ชวนใช้ “ถุงผ้ารักษ์โลก” 3 สีสดใส แทนการใช้ถุงพลาสติก

เอส แอนด์ พี ขอเชิญชวนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมของเรา ด้วยการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน ซึ่งทางเอส แอนด์ พี ได้จัดทำถุงผ้าสปันบอนด์ 3 สีสดใส นำกลับมาใช้ซ้ำได้จำหน่ายในราคาใบละ 20 บาท ที่ร้าน S&P ที่ร่วมรายการน่ารัก…น่ามีไว้ครอบครอง ของมีจำนวนจำกัด