เปิดฤกษ์ดี เดือน ก.ค. ลงทุนสำเร็จ ขอพร โชคลาภ และทวงหนี้

เจ้าของกิจการ คนทำการค้าส่วนใหญ่ นอกจากพึ่งฤกษ์สะดวกในการเปิดร้านใหม่ หลายคนยังคงยึดฤกษ์ดีๆ จากทางโหราศาสตร์ และอาจารย์ หรือหมอดูที่นับถืออยู่เสมอ

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ มีฤกษ์ดีๆ ทั้งฤกษ์ขอพรเงินทอง โชคลาภ วันดีน่าลงทุน – เสนองานใหม่ๆ วันดีขึ้นบ้านใหม่ และฤกษ์ทวงหนี้ จาก  “หมอโอม ถอดรหัสชีวิต” เจ้าของเพจ หมอโอม ถอดรหัสชีวิต อนุรักษ์โหราศาสตร์และอารยธรรมโบราณ

สำหรับ ฤกษ์ทวงหนี้ เดือน กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘)
4 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนแปด(๘)
12 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
20 กรกฎาคม 2562 แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘ )
25 กรกฎาคม 2562 แรม ๙ ค่ำ เดือนแปด(๘ )

วันดีย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่
2 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
18 กรกฎาคม 2562 แรม ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘ )
26 กรกฎาคม 2562 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด(๘ )

วันดีลงทุน, เสนองาน
5 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘)
10 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนแปด(๘)
20 กรกฎาคม 2562 แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘ )
24 กรกฎาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘ )
30 กรกฎาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘ )

วันดีขอพรเงินทอง โชคลาภ
3 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘)