นักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย จัดทริปบุกตลาดผู้สูงวัยบริการมาตรฐานระดับสากล

นักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย จัดทริปบุกตลาดผู้สูงวัยบริการมาตรฐานระดับสากล

.หอการค้าไทย – นางสาวชุตินันท์ จันทร์สืบแกง (น้องเกดและนายภูวกฤต สายลือนาม (น้องพี) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Societies) ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล ด้วยกำลังซื้อที่สูง และเป็นกลุ่มที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการสินค้าและบริการรูปแบบเฉพาะขึ้น ด้านการท่องเที่ยวเองก็เช่นกันสังคมผู้สูงวัยก็ต้องการรูปแบบบริการและสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษกว่ากลุ่มคนทั่วไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการตลาด ได้พัฒนาสินค้าและบริการออกมารองรับสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป

ล่าสุด คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัด “One day Trip” ให้กับหลักสูตรผู้สูงอายุทั่วไป เน้นการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน จังหวัดนครปฐม สัมผัสกลิ่นไอของความเป็นชุมชน การนั่งเรือชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก ที่อยู่อาศัย รวมถึงได้ไปสัมผัสการปลูกฟักข้าว เริ่มจากวิถีการปลูกตั้งแต่ลูกเล็กจนกระทั่งเป็นผลสามารถทานได้ ซึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นผลไม้บางชนิดจนได้มาชิม อีกทั้งยังมีสวนบัวที่อยู่ในน้ำทุกคนจะได้ไปนั่งเรือเพื่อเก็บดอกบัว ใบบัว สายบัว รวมถึงหลังจากเก็บมาแล้วเขายังมีการสอนพับดอกบัวเป็นรูปแบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบการจัดท่องเที่ยวแบบนี้ไม่มีการจัดทัวร์สำหรับคนไทย ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ชาวต่างชาติทั้งที่มีการเที่ยวแบบวิถีชุมชน เพราะคนไทยให้ความสนใจน้อยมากกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวในครั้งนี้

นายภูวกฤต สายลือนาม (น้องพี) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุของไทย การจัดทัวร์ได้ไปท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซึ่งการท่องเที่ยวในครั้งนี้จัดเป็นหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในหลักสูตรผู้สูงอายุมีชื่อว่า One day Trip จังหวัดที่นครปฐม หน้าที่หลักๆ ผมจะเป็นมัคคุเทศก์นำชม นำเที่ยวให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เราพาไปให้กับลูกค้า ผู้เดินทางได้รู้ว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ลูกค้าบางท่านอาจจะรู้ว่ามีสถานที่นี้อยู่จริงแต่อาจจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาว่ามีความเป็นมาอย่างไรถึงมาเป็นสถานที่นี้ได้จนถึงทุกวันนี้  ที่สำคัญอันดับแรกทีมเราจะมองเรื่องของกิจกรรมต่างๆ เป็นหลัก เพราะต้องถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างของผู้สูงอายุกับคนปกติ เพราะเราไม่สามารถพาผู้สูงอายุไปทำกิจกรรมโลดโผนได้ เราก็จะพาเขาไปทำกิจกรรมเบาๆ ชมธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นกลุ่มทั่วไปเราสามารถพาเขาไปดำน้ำ ปีนเขา เป็นต้น แต่การให้บริการจะอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดในการดูแลกรุ๊ปทัวร์ นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ ทุกกรุ๊ปจะมีการทำประกันการเดินทางให้ลูกทัวร์ทุกคน วงเงินจะอยู่ที่ล้าน/คน ถ้าหากเสียชีวิตระหว่างทริป ค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุจะอยู่ที่ 5 แสนบาท/คน ประกันนี้จะเป็นประกันขั้นพื้นฐานที่การจัดทัวร์ทุกครั้งต้องมี

นางสาวชุตินันท์ จันทร์สืบแกง (น้องเกด) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าหน้าที่หลัก ๆ จะคอยดูความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ดูแลในเรื่องของงานบริการทั้งหมด หรือแม้กระทั่งอาจจะมีการให้ข้อมูลเล็กน้อย  โปรแกรมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะเรียบง่าย สบายๆ ไม่เร่งรีบ จะเน้นในเรื่องของการซื้อของ จับจ่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ผลไม้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรที่สามารถซื้อกลับบ้านได้ อันนี้ผู้สูงอายุจะชื่นชอบมาก สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องดูแลกรุ๊ปทัวร์ผู้สูงวัย คือ ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก หลังจากนั้นต้องดูความต้องการของกลุ่มลูกค้าว่าต้องการอะไรเพื่อที่มันจะได้ไม่ทำให้เขารู้สึกเบื่อระหว่างการเดินทางเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้ว เขาก็จะรู้สึกสนุก มีส่วนร่วมกับเรามากที่สุด พอรู้ความต้องการของลูกค้าว่าชอบอะไรเราก็เลือกสถานที่ให้มันเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างและผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง คณะทำการศึกษาอยู่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น การสอบบรรยายไม่ได้สอบบรรยายเพียงแค่ภาษาไทยอย่างเดียว  แต่คณะท่องเที่ยวต้องสอบบรรยายทุกภาษาที่นักศึกษาเลือกเรียน ซึ่งทุกคนที่จบออกไปจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องสามารถพูดได้ทั้งหมด 3 ภาษา