ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดตัว ‘CIMB BIZ Account’ บัญชีเพื่อธุรกิจ แบบไม่มีเงื่อนไข

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดตัว ‘CIMB BIZ Account’ บัญชีเพื่อธุรกิจ แบบไม่มีเงื่อนไข 

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เผยภาพรวมของผู้ประกอบการธุรกิจในไทยว่า มีประมาณ 3 ล้านราย 80% เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีเพียง 20% ที่ได้สินเชื่อจากธนาคาร มีการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 40 ล้านรายการต่อเดือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทต่อเดือน และทำธุรกรรมผ่านเช็คราว 8 ล้านใบต่อเดือน มีมูลค่าเกือบ 85 ล้านบาท

ซึ่งผู้ประกอบการหลายราย มีความต้องการที่จะใช้บัญชีเดียว ที่เป็นได้ทั้งกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ ซีไอเอ็มบี ไทย จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “CIMB BIZ Account” เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ โดยบัญชี “CIMB BIZ Account” ไม่มีกำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 1.2% เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบธุรกิจ และนิติบุคคล

อีกทั้งยังสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการออนไลน์ CIMB BIZ Channel รายปี ลูกค้าจะได้รับความเคลื่อนไหวของบัญชี บริการจ่ายเงินเดือน โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร โอนเงินและรับเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET และโอนเงินระหว่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุดพิเศษ บริการทั้งหมดนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่จำกัดจำนวนรายการ

พิเศษ ซื้อสมุดเช็ค 1 เล่ม ฟรี 1 เล่ม พร้อมบริการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนรายการ ที่สำคัญ ธนาคารไม่จำกัดจำนวนยอดคงเหลือขั้นต่ำ

“การที่ธนาคารจะเติบโตได้ลูกค้าต้องเติบโตก่อน ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นี้ก็ต้องการให้ลูกค้าของธนาคารเติบโต ทำธุรกิจได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Fast Forward ที่ธนาคารต้องการก้าวขึ้นเป็นธนาคารขนาดกลาง สำหรับ บัญชี CIMB BIZ Account เราตั้งเป้ามีผู้มาเปิดบัญชีประมาณ 10,000 บัญชีภายในปีนี้ และคาดหวังเป็นลูกค้ารายใหม่ 90%”