35 ปี อาหารยอดคุณ แจกโชค 350 รางวัล

35 ปี อาหารยอดคุณ แจกโชค 350 รางวัล

กติกาการร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR CODE ซองผลิตภัณฑ์ของโปเต้, ปาปริก้า, คอนเน่, คอนเน่ชีส, คอนเน่ไพร์ม ทุกขนาด (ยกเว้น ขนาด 6.5 กรัมและกระป๋องไม่ร่วมรายการ) เพิ่มเพื่อนยอดคุณใน LINE@USEFULFOOD แล้วลงทะเบียน กรอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ใส่รหัสเลข 13 หลักในซองผลิตภัณฑ์ของโปเต้, ปาปริก้า, คอนเน่, คอนเน่ชีส,คอนเน่ไพร์ม ทุกขนาด (ยกเว้น ขนาด 6.5 กรัม และกระป๋องไม่ร่วมรายการ) เพื่อร่วมกิจกรรม 1 รหัส (13 หลัก) ใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว แต่หมายเลขโทรศัพท์

สามารถลงทะเบียนรหัส 13 หลักได้ไม่จำกัดโดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บซองผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

บริษัทจะทำการจับรางวัลทุกเดือน โดยเริ่ม

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562, 

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 6 วันที่ 20 กันยายน 2562 

ครั้งที่ 7 วันที่ 20 กันยายน 2562 

ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลในแต่ละครั้ง, รางวัลในครั้งที่ 1 ถึง 6

รางวัลที่1 IPhone XS 64GB ครั้งละ 6 รางวัล รวมจำนวน 36 รางวัล

รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด  ครั้งละ 50 รางวัล รวมจำนวน 300 รางวัล

และรางวัลในครั้งที่ 7 (จับครั้งสุดท้าย) สร้อยคอทองคำรูปพรรณ หนัก 2 บาท จำนวน 14 รางวัล

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.usefulfoodonline.com

สามารถสแกน QR CODE บนซองผลิตภัณฑ์ตามรายการข้างต้นได้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมลุ้นทองคำ  IPhone XS 64GB และผลิตภัณฑ์อาหารยอดคุณ สิ้นสุดการส่งเลขรหัส 13 หลัก วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 11.00 .

หมดเขต 15 กันยายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line@usefulfood หรือ FACEBOOK YODKHUNFOOD