สามแม่ครัว คว้าสุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน 3 ปีซ้อน

สามแม่ครัว คว้าสุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน 3 ปีซ้อน 

นาย เศรษฐา อุดมบัณฑิตกุล กรรมการบริหารฝ่ าย ขายและการตลาดบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากด ผู้ผลิตและ จัดจําหน่ายอาหารกระป๋องตราสามแม่ครัว รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019

ในประเภทแบรนด์ที่สุดยอด ครองใจมหาชนคนไทยและน่าเชื่อถือมากที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทปลากระป๋ อง จัดโดย นิตยสารแบรนด์เอจ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย