ปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ

ปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ

#Saveชุมพรคาบาน่า #รักษาแผ่นดินของเรา โดยการปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รับรู้ว่า เราจะรักษาคำสอนของพ่อ เรื่องความพอเพียง ที่เราเรียกกันว่า ศาสตร์พระราชา เราจะรักษาแผ่นดินแห่งความพอเพียง ที่ชุมพรคาบาน่าเคยเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ที่นำคำสอนของพ่อมาลงมือทำจากได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน กิจการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่กำลังจะเสียแผ่นดินจากการโจมตีของความตาโต

ดังนั้น การทำความเข้าใจว่า ทำไมต้อง Saveชุมพรคาบาน่า ทำไมต้องรักษาแผ่นดินของเรา ต้องใช้เวลาในการสื่อสาร และต้องประชาสัมพันธ์ที่คนไทยที่ยังไม่รู้จัก ธรรมธุรกิจ ได้รู้จัก ได้เข้าใจ ว่า เป้าหมายของธรรมธุรกิจ คือ อะไร

เราจะปั่นจักรยาน จากชุมพรคาบาน่า เช้าวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคมนี้ ไปตั้งวงอภิรมย์สนทนา ที่บ้านเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ระหว่างทางที่จะไปศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี เพื่อร่วมงาน มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๑๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม นี้

ใครสนใจจะมาร่วมปั่นกับเราระหว่างทางยินดีนะครับ เราจะรับลงขันธรรมธุรกิจ ณ จุดพัก และ ที่วงอภิรมย์สนทนา เท่านั้นครับ

สอบถามเพิ่มเติมและติดตามกำหนดการรายละเอียดที่เฟสบุ๊คเพจ ธรรมธุรกิจ นี้นะครับ