เทสโก้ โลตัส จับมือ ม.เกษตรฯ และ สวทน. พัฒนานวัตกรรมอาหาร เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ

ปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความคาดหวังว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของตนโดยเฉพาะ (personalisation) ซึ่งรวมถึงสินค้าประเภทอาหารด้วย ที่นอกจากจะต้องมีรสชาติอร่อย คุณภาพดี ปลอดภัยแล้ว ในด้านของคุณค่าทางโภชนาการ จะต้องเหมาะสมกับความต้องการหรือข้อจากัดด้านสุขภาพ

เทสโก้ โลตัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ต่อยอดงานวิจัยจากนักวิชาการ สู่สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์เทสโก้ เตรียมส่งเมนูคาวหวานพร้อมทาน ดีต่อสุขภาพ มีรสชาติอร่อย และราคาที่เอื้อมถึงได้ จำหน่ายทั่วประเทศ ตอบรับเทรนด์ความต้องการอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการตรงกับสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalised Foods) ของลูกค้ายุคใหม่

มร.เดวิด เบียร์ดมอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ สินค้าบริโภค เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์เทสโก้ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง คุณภาพดี และดีต่อสุขภาพ เช่น การลดปริมาณน้ำตาล โซเดียม ไขมัน หรือ เพิ่มทางเลือกสาหรับลูกค้าที่แพ้สารบางอย่าง เช่น กลูเตน โดยการปรับสูตร แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติ

ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้ปรับสูตรสินค้าเบเกอรี่ให้ปราศจากไขมันทรานส์ทั้งหมดก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้, เปิดตัวน้าอัดลมแบรนด์เทสโก้ที่มีน้าตาลน้อยและได้รับตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ  ปรับสูตรขนมไทย เช่น เต้าส่วน สาคูเปียกข้าวโพด ลูกเดือยเปียก ให้มีน้าตาลลดลง 30-50% เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเกษตรกรผ่านการซื้อวัตถุดิบตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ร่วมมือกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและชุมชนเป็นผู้ผลิตสินค้า มีกระบวนการจัดหาสินค้าและกระบวนการผลิตที่มีจริยธรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

กระบวนการพัฒนาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติอร่อย จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ทั้งความเข้าใจลูกค้า วิทยาศาสตร์การอาหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต จึงทำให้เทสโก้ โลตัส ร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สวทน. เพื่อต่อยอดงานวิจัยและนำสูตร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพออกสู่ตลาด ทำให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาสูตรอาหารที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

เทสโก้ โลตัส จึงใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ผสานกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและนักวิชาการที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ และหลักการทางวิทยาศาสตร์พัฒนาสูตร ทำให้มีตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือ เบื้องต้นได้นำ สูตรวาฟเฟิลกรอบ ที่ใช้แป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลี สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน มาพัฒนาเป็นสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างการร่วมพัฒนาอีก 3 สูตร คือ เส้นโซบะข้าวชาใบหม่อนจากแป้งข้าวอบแห้ง พุดดิ้งข้าวแหล่งใยอาหารและพรีไบโอติกส์ และโอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา โดยนอกจากสินค้าจะดีต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว จาวมะพร้าว และ ใบหม่อน ลดการเกิดขยะอาหาร (food waste) โดยไม่จำเป็น

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สวทน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เทสโก้ โลตัส ร่วมกันทางานในรูปแบบ 3 ประสาน (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน) ภายใต้โครงการวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์กลางวิจัยเครือข่าย ทำการวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปอาหารโดยมีทีมงานอาจารย์ นักวิจัย และ นิสิตจากของคณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัย โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงผสมผสานกับการคัดเลือกวัตถุดิบ ตั้งต้นที่มีคุณภาพตามที่ต้องการเป็นอาหารเชิงสุขภาพ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง

“อาหารสำเร็จรูปที่วางขายในร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันมักมีข้อด้อยในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ทำให้มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารลดลงมากเมื่อเทียบกับอาหารสด มีคุณภาพโปรตีนต่า หรือมีปริมาณแป้งที่ย่อยได้เร็ว เกลือ น้ำตาล หรือไขมันทรานส์มากเกินไป นอกจากนั้นยังขาดการออกแบบให้มีคุณค่าตามหลักโภชนาการตรงกับสุขภาพเฉพาะบุคคล จึงเป็นที่มาให้คณะนักวิจัยร่วมกันพัฒนาอาหารให้มีจุดเด่น เช่น มีสัดส่วนโปรตีนสูงแต่ย่อยง่าย มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง มี
แหล่งใยอาหาร เป็นต้น และใช้วิธีการแปรรูปอาหารที่ทันสมัยแบบ minimal process, novel process และ hurdle technology เพื่อรักษาคุณภาพและสารอาหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุด” รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร กล่าว