ทีเอ็มบี สนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจครบวงจร

ทีเอ็มบี สนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง
ทีเอ็มบี สนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง

ทีเอ็มบี สนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจครบวงจร

คุณพีรพงศ์  นิธิไกรวุฒิ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ให้การต้อนรับ คุณคนางค์  เกิดจำรูญ (ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุ กรมบัญชีกลาง และคุณไผท ผดุงถิ่น (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Builk.com ในงาน TMB Exclusive Dinner for Government Contractor เพื่อแนะนำโซลูชั่นสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างภาครัฐ พร้อมผลักดันการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจก่อสร้างออนไลน์ TMB Builk Plus เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวางแผนโครงการและบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างในยุคดิจิตอลโดยเฉพาะ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านซัพพลายเชน โซลูชั่น ตอบโจทย์ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ