EXIM BANK ลงนาม MOU องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทยในโลกดิจิตอล

EXIM BANK
EXIM BANK

EXIM BANK ลงนาม MOU องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทยในโลกดิจิตอล

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายปีเตอร์ หว่อง (ซ้าย) ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ นำร่องด้วยการรุกตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์ hktdc.com ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้