แสนสิริ จับมือ ออมสิน เปิดตัวสินเชื่อ ”HomeForLife” หลังเกษียณยังมีรายได้

นวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ผสมผสานจุดเด่น “กู้ง่าย ผ่อนสบาย มีรายได้หลังเกษียณ” ได้บ้านพร้อมวางแผนการเงินในแพ็กเกจเดียว ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ ที่มีความต้องการในการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงในชีวิต โดยตั้งเป้าลูกค้าแสนสิริใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50%

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่อยู่อาศัยยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

ลูกค้าต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการออกแบบที่สวยงาม ฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานจริง และบริการที่ช่วยสนับสนุนการอยู่อาศัยอย่างลงตัว 

ตรงกับแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ ซึ่งบริษัทได้มองเห็นเทรนด์การวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงในระยะยาว ของกลุ่มคนอายุระหว่าง 25 – 55 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินสำหรับการเกษียณอายุในอนาคตถึง 55%

ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่กับการมีอิสระทางการเงินหลังเกษียณนี้เอง จึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “HomeForLife” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ การผสมผสานสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบปกติ และ รีเวิร์ส มอร์ทเทจ (Reveres Mortgage) ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต 

โดยหลังอายุ 60 ปี ลูกค้าสามารถนำที่อยู่อาศัยที่มีกรรมสิทธิ์และปลอดภาระหนี้ มาวางเป็นหลักประกันกับธนาคารออมสิน ทางธนาคารจะประเมินมูลค่าที่อยู่อาศัยจริง และกำหนดวงเงินสินเชื่อแบบย้อนกลับ 

เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินรายได้ให้กับผู้กู้ โดยสามารถเลือกรับเป็นเงินรายเดือนหรือเงินก้อนใหญ่ โดยผู้กู้ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นตลอดช่วงชีวิต

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “แพ็กเกจสินเชื่อ “HomeForLife” เป็นสินเชื่อกู้เงินเพื่อซื้อที่พักอาศัย ที่เหมาะกับลูกค้าทุกวัย ด้วยระยะผ่อนชำระที่นานและอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกติ ช่วยลดภาระในช่วงวัยทำงาน และช่วงชีวิตที่กำลังสร้างครอบครัว”

อีกทั้งสินเชื่อฯ ยังมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้กู้หรือทายาท สามารถไถ่ถอนที่อยู่อาศัยได้ในทุกๆ ช่วงสัญญา ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเตรียมตัวสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ จนถึงอายุ 85 ปี ถือเป็นการสร้างหลักประกันให้ชีวิตแก่ประชาชน และช่วยลดงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพ

แสนสิริ มอบสิทธิ์การเลือกใช้สินเชื่อ “HomeForLife” สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการกับแสนสิริทุกโครงการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (02) 299-8000 ต่อ 211170-72