พุงยิ่งใหญ่ ตายยิ่งเร็ว : คอลัมน์ เครื่องแนม

ระยะหลังจะได้ยินคำว่า “เมตาบอลิก ซินโดรม” บ่อยครั้ง ถือเป็นศัพท์ใหม่แต่ความหมายไม่ใหม่

“เมตาบอลิก ซินโดรม” (Metabolic syndrom) หมายถึงกลุ่มโรคที่มากับภาวะลงพุง เนื่องจากการเผาผลาญอาหารผิดปกติ ที่มาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง รวมทั้งมะเร็งบางชนิด

โดยเฉพาะเบาหวาน ว่ากันว่า ขนาดเอวที่ขยับเพิ่มขึ้นทุก 5 ซม. ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเบาหวาน 3-5 เท่า

แล้วแค่ไหนจึงถือว่าเหยียบเส้นแดงแล้ว?

ตัวเลขรอบเอวโดยประมาณ ผู้ชายอยู่ที่ 90 ซม. ผู้หญิง 80 ซม. เกินกว่านี้ถือว่าเข้าข่ายหมด ยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงอีก 2 ใน 4 ข้อต่อไปนี้ถือว่า “ใช่” เลย คือ 1) ความดันโลหิตสูงกว่า 130/85 มม.ปรอท 2) น้ำตาลในเลือดสูงกว่า 100 มก. 3) ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 150 มก. 4) ระดับไขมันเอชดีแอลน้อยกว่า 40 มก.ในผู้ชาย / 50 มก.ในผู้หญิง

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยได้ อย่างลดน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (สัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที) ลดอาหารประเภทแป้ง เปลี่ยนเป็นที่มีกากใยสูง เลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมัน หนัง เนย กุ้ง หมึก หอยนางรม ฯลฯ รวมทั้งลดอาหารเค็ม

เมื่อพุงลดลง โรคก็น้อยลง แถมโบนัสเป็นหุ่นเซียะ…สนไหม?

ที่มา : มติชนออนไลน์