อายุยืนกินอะไร? ผลสำรวจเผยคนแก่เกิน 100 ปี เน้นกินอาหารพื้นบ้าน-ผักปลูกเอง

นายบุญส่ง เมืองกรุง ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.พะเยา กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย ในพื้นที่พะเยา 68 ตำบล 9 อำเภอ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเชิดชูทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเก็บข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในด้านที่เป็นปัจจัยที่ทำให้อายุยืนยาวถึง 100 ปี เบื้องต้นการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ทราบว่าผู้สูงอายุกินอาหารแบบพื้นบ้านล้านนา เช่นกินอาหารประเภทผักที่ปลูกเอง แล้วปลอดสารเคมีในพืชผัก,กินน้ำพริกปลา,กล้วยน้ำหว้า,แตงกวา และพืชใบเขียวทั่วไปที่ไม่ใช้สารเคมีจำจัดศัตรูพืช

นายบุญส่งกล่าวอีกว่า การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่พะเยา พบผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป เช่นนางบัว บัวย้อย อายุ 100.6 ปี , นายปั๋น กันทะเนตร อายุ 100.4 ปี ,นางบุญ ทองเหลือ อายุ 100.3 ปี และนางจ้อย ประวัง อายุ 100 ปี 4 เดือน ผู้สูงอายุทั้งหมดจะได้รับโล่เกียรติคุณ, เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินขวัญถุงคนละ 4,000 บาท โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าฯ พะเยาเป็นประธานในการมอบวันที่ 16 พฤษภาคมนี้