กัญชา กัญชง กระท่อม ต้องถูกส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์มากขึ้น เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ

กัญชา กัญชง กระท่อม ต้องถูกส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์มากขึ้น เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ 

ตามที่มีประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ครบ 120 วัน และจะมีผลให้ กัญชา-กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ราก และเมล็ด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งตามร่างดังกล่าว จะส่งเสริมให้มีการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

และในส่วนของกระท่อมนั้น ปัจจุบัน ได้ถูกยกเลิกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไปตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงเปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตร กัญชา, กัญชง และกระท่อม สำหรับผู้สนใจในการพัฒนาธุรกิจจากพืชทั้ง 3 ชนิด  เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม เนื้อหาจะกระชับ เข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รวมถึงเปิดแนวคิดการใช้กัญชาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ หรือ ธุรกิจเวลเนส แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/joHaTu3gKX6FdHQw8 การรับสมัคร จำกัดรับรอบละ ไม่เกิน 50 คน ค่าสมัครคนละ 500 บาท มีใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน สำหรับรอบการอบรมมีดังนี้ คือ วันศุกร์ ที่ 22, 29 เมษายน 2565, วันศุกร์ ที่ 13, 20, 27 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 3, 10, 17 มิถุนายน 2565 และ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สถานที่อบรมคือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 037-211-289 หรือที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/abhthaimed