ซื้อสินค้าใน ร้านสะดวกซื้อ อย่างไร ให้ปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้อง ออกนอกบ้าน

ซื้อสินค้าใน ร้านสะดวกซื้อ อย่างไร ให้ปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้อง ออกนอกบ้าน
ซื้อสินค้าใน ร้านสะดวกซื้อ อย่างไร ให้ปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้อง ออกนอกบ้าน

How to ซื้อสินค้าใน ร้านสะดวกซื้อ อย่างไร ให้ปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนอยู่ติดกับบ้านมากขึ้น หรือออกไปข้างนอกเมื่อจำเป็น อย่าง การซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าบ้านเท่านั้น

ซึ่งก็ทำให้หลายคนเกิดอาการระแวงว่าจะติดเชื้อไปโดยไม่รู้ตัว ทำให้เลือกที่จะซื้อของในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแทนการไปซื้อในตลาดหรือห้างที่มีคนแออัด

เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่วิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อออกนอกบ้านไปซื้อของ ดังนี้

1. ลดความเสี่ยงก่อนออกนอกบ้าน

1.1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

1.2. สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

2. ลดความเสี่ยงเมื่ออยู่ในร้านค้า

2.1 เตรียมรายการสินค้า เพื่อลดระยะเวลาในการใช้บริการในร้านค้า

2.2 พยายามเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร

และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังทำธุระเสร็จแล้ว ควรล้างมือ-อาบน้ำเปลี่ยน/ซักเสื้อผ้า เพื่อลดความเสี่ยงอีกทางหนึ่ง