How to ป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 แบบครอบจักรวาล

ป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 แบบครอบจักรวาล
ป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 แบบครอบจักรวาล

How to ป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 แบบครอบจักรวาล…รู้ไว้ใช้ได้ครอบคลุม!

ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังคงไม่จบสิ้น ไวรัสมีการพัฒนาแตกแยกออกมาหลากหลายสายพันธุ์ และล่าสุด ก็ได้มีสายพันธุ์ใหม่อย่าง โอมิครอน เกิดการแพร่ระบาดขึ้นจนทำให้หลายๆ คนวิตกกังวล

เพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล ให้ทุกคนได้ยกระดับการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ

โดยการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เป็นการยกระดับการป้องกันตนเอง จากการติดและการแพร่ของเชื้อโควิด-19 แม้ว่ายังไม่พบความเสี่ยง ด้วยหลักปฏิบัติข้อสำคัญ ได้แก่

1. สวมหน้ากากอนามัยและสวมทับชั้นที่ 2 ด้วยหน้ากากผ้า

2. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

3. ล้างมือบ่อยๆ

4. ตรวจ ATK เป็นระยะ เมื่อมีความเสี่ยง

5. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น

6. ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ให้ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

7. เลี่ยงการสัมผัสหน้ากาก (หรือเมื่อมีการสัมผัสแล้ว ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์)

8. รับประทานอาหารร้อนและปรุงสุก

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564