ไขความกระจ่าง! อาการแบบนี้ เสี่ยงโควิด-19 โอมิครอน หรือ สายพันธุ์ไหน?

ไขความกระจ่าง! อาการแบบนี้ เสี่ยงโควิด-19 โอมิครอน หรือ สายพันธุ์ไหน?
ไขความกระจ่าง! อาการแบบนี้ เสี่ยงโควิด-19 โอมิครอน หรือ สายพันธุ์ไหน?

ไขความกระจ่าง! อาการแบบนี้ เสี่ยงโควิด-19 โอมิครอน หรือ สายพันธุ์ไหน?

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ซึ่งโรคนี้จะไม่เป็นที่น่าวิตก หากเชื้อไวรัสไม่ได้มีวิวัฒนาการการกลายพันธุ์มากมายจนจำกันแทบไม่ไหว ซึ่งในประเทศไทย สายพันธุ์ที่ระบาดหลักๆ ได้แก่ สายพันธุ์เดลต้า, สายพันธุ์อัลฟ่า, สายพันธุ์เบต้า และ สายพันธุ์ S (ที่ระบาดระลอกแรกในไทย)

ซึ่งสายพันธุ์ล่าสุดที่โลกค้นพบและเริ่มมีการแพร่ระบาดในไทย ถูกเรียกว่า โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน จากข้อมูลที่ปรากฏมีการพบว่า โควิด-19 สายพันธุ์นี้ สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ยังไม่มีการยืนยันว่า จะมีอาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่เคยค้นพบ

แล้วเราจะแยกได้อย่างไรว่า อาการแบบไหน มีความเสี่ยงจะเป็น โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หรือ สายพันธุ์อื่นๆ ? เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้รวบรวมลักษณะอาการของโควิดแต่ละสายพันธุ์ มีดังนี้

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์โอมิครอน

– เจ็บคอ

– ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย

– เหนื่อยมาก

– ไอแห้ง

– มีเหงื่อออกตอนกลางคืน แม้จะนอนหลับในห้องที่เย็น ซึ่งทำให้เปียกโชกจนอาจต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

ข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์เดลต้า

– อาการคล้ายหวัดธรรมดา 

– ไม่ค่อยสูญเสียประสาทการรับรส

– มีน้ำมูก

– เจ็บคอ

– ปวดศีรษะ

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์อัลฟ่า

– มีไข้

– ปวดเมื่อย

– ไอ เจ็บคอ

– ปวดศีรษะ

– หนาวสั่น

– มีน้ำมูก

– อาเจียน

– ท้องเสีย

– การรับรส/ได้กลิ่น มีความผิดปกติ

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์เบต้า

– เจ็บคอ

– ปวดเมื่อย

– ปวดศีรษะ

– ท้องเสีย

– ตาแดง

– มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

– นิ้วมือ/เท้า เปลี่ยนสี

– การรับรส/ได้กลิ่น มีความผิดปกติ

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์ S (ที่ระบาดระลอกแรกในไทย) 

– ไอต่อเนื่อง

– หอบเหนื่อย

– ลิ้นไม่รับรู้รส

– หายใจลำบาก

– จมูกไม่ได้กลิ่น

– มีไข้ 37.5 องศาขึ้นไป

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 22 ธ.ค. 2021