แนะ 5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน ด้วยตัวเอง

แนะ 5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน ด้วยตัวเอง
แนะ 5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน ด้วยตัวเอง

แนะ 5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน ด้วยตัวเอง

หลังกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือ “Antigen Test Kit” ด้วยตัวเอง โดยเพจเฟซบุ๊ก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แนะนำ 5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน โดยระบุว่า

1. เลือกซื้อชนิดชุดทดสอบแอนติเจนที่ถูกต้องตรงกับวิธีเก็บสิ่งส่งตรวจ – ถ้าตรวจเองต้องใช้แบบที่เก็บจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย

2. ซื้อที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำ – ชุดทดสอบเป็นเครื่องมือแพทย์ อนุญาตให้ขายที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแลเท่านั้นเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

3. ทำความเข้าใจวิธีตรวจ อ่านเอกสารกำกับยาให้ถูกต้อง 

4. เวลาตรวจมีข้อควรระวัง เช่น

– พื้นที่วางอุปกรณ์ต้องสะอาด หากมีการปนเปื้อนอาจส่งผลคลาดเคลื่อน

– การแหย่จมูกควรหมุนวนให้สัมผัสหนังจมูกทั้ง 2 ข้าง หากเลือดออกใช้ไม่ได้

– อ่านผลตามระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารกำกับ

– ตรวจเสร็จเก็บชุดทดสอบใส่ถุง ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาซักผ้าขาว

5. เข้าใจผลตรวจและจะทำอะไรต่อไป

– บนตลับชุดทดสอบแอนติเจนจะมีตัวอักษร C กับ T เมื่อครบเวลาขึ้นที่ตัว C เสมอ จึงดูที่ตัว T หากไม่มีแถบขึ้นแสดงว่าผลเป็นลบ มีแถบแสดงว่าผลเป็นบวก

หากผลเป็นลบ แปลว่าไม่ติดเชื้อโควิด หรือติดเชื้อแต่ยังมีเชื้อน้อย ต้องตรวจซ้ำอีก 3-5 วัน

หากผลเป็นบวก รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือโทรสอบถาม 1330 หากต้องไปดูแลร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิดรายอื่น อาจต้องทำการตรวจยืนยันด้วยวิธี rRT-PCR ก่อน