กัญชา อาจช่วยลดอาการปอดอักเสบ เร่งวิจัยขยายผล หวังใช้รักษาโรคระบาด

กัญชา อาจช่วยลดอาการปอดอักเสบ
กัญชา อาจช่วยลดอาการปอดอักเสบ

กัญชา อาจช่วยลดอาการปอดอักเสบ เร่งวิจัยขยายผล หวังใช้รักษาโรคระบาด

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มอบหมาย ภญ.กนกพร ค้าชนะ รองผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นประธานการประชุมภายในของสถาบันโดยได้มีการหารือจนได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็นที่จะนำไปขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่

หนึ่ง รับฟังข้อเสนอ ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ โดยสถาบันตระหนักว่าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จะประสบความสำเร็จต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบท ซึ่งสถาบันต้องมีบทบาทในการประสานและอำนวยความสะดวกให้พื้นที่ทั้ง 12 เขตสุขภาพทำงานได้ตามบริบทของพื้นที่

สอง วิเคราะห์ช่องว่างในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อให้เกิดการใช้กัญชาที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการนำข่าวและข้อมูลที่สื่อสารออกไปแล้วมาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลส่วนที่ยังไม่ได้สื่อสารออกไป หรือสื่อสารไปแล้ว สาธารณะยังไม่เข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและหลากหลายช่องทาง

และ สาม จัดทำคู่มือกัญชา กัญชง ภาคประชาชน เพื่อให้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่สนใจจะใช้ และปลูกกัญชา โดยจะจัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนปลูกและใช้ประโยชน์

โดยกิจกรรมทั้งสามนี้ สถาบันกัญชาฯ จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงานต่อไปในระยะยาว

ด้าน ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ว่า การขับเคลื่อนเรื่องกัญชา มีความคืบหน้าไปมากในทุกมิติ อาทิ การผลักดันระเบียบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิต สกัด กัญชา กัญชง ได้สำเร็จ โดยจะมีผลทันทีหลังปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เป็นของตนเอง

นอกจากนี้ ทาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถจดทะเบียนรับรองกัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ได้สำเร็จ ได้แก่ ตะนาวศรีก้านขาว ตะนาวศรีก้านแดง หางเสือและหางกระรอก ขณะที่ กรมการแพทย์ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาขยายขอบเขตการใช้กัญชาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ล่าสุดศึกษาวิจัยเบื้องต้นพบว่า กัญชา อาจมีผลช่วยลดการอักเสบของปอด และในอนาคตอาจนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งทางกรมการแพทย์กำลังเร่งศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

และยังได้รับรายงาน ทางเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และ หนองคาย ได้พัฒนาโครงการ World Cannabis Hub ผลักดันให้เขตสุขภาพที่ 8 เป็นศูนย์กลางกัญชาโลก เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่า การผลิตผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว โดยมีภาครัฐสนับสนุน พร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวภายในปีนี้ ในระหว่างนี้เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรการ New Normal ซึ่งจะมีการกำหนดแนวทางผู้มาท่องเที่ยวเหมือนกันทั้งเขตสุขภาพ

“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกัญชาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว