เปิด 5 แนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงโควิด

เปิด 5 แนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงโควิด
เปิด 5 แนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงโควิด

เปิด 5 แนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงโควิด-19

ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดแบบนี้ กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพจ The Thai Red Cross Society ได้แนะนำข้อปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดไว้ 5 ข้อ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่นอกจากกลุ่มผู้ป่วยแล้ว คนทั่วไปก็ควรปฏิบัติด้วยเช่นกัน โดยวิธีมีดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการเดินไปในที่ชุมชน หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัด ให้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน แม้จะก่อให้เกิดความอึดอัดบ้าง แต่ควรสวมให้ชิน

3. รักษาความสะอาดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะล้างมือด้วยสบู่ ฟอกล้างเป็นเวลา 20 วินาที หรือล้างมือด้วยเจลล้างมือ เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้ง่ายต่อการรับเชื้อเข้าร่างกายโดยไม่รู้ตัว

4. ลดการสัมผัสวัตถุต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อ เช่น ประตู อาจใช้ศอกหรือหลังดันเพื่อเปิด-ปิดประตู เป็นต้น

5. รับประทานยาและควบคุมอาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้มีระบบทางเดินหายใจที่อ่อนแอกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย หากขาดยาหรือไม่ทานยารักษาอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ภูมิที่มีอ่อนแอลงได้นั่นเอง