แจกฟรี! e-book สารพัดเมนูเสริมภูมิคุ้มกัน “สู้โควิด” เน้นพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทย

แจกฟรี! e-book สารพัดเมนูเสริมภูมิคุ้มกัน “สู้โควิด” เน้นพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทย
แจกฟรี! e-book สารพัดเมนูเสริมภูมิคุ้มกัน “สู้โควิด” เน้นพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทย

แจกฟรี! e-book สารพัดเมนูเสริมภูมิคุ้มกัน “สู้โควิด” เน้นพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทย 

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ต้องรับมือโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้หลายองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศออกมาให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้ใช้หลักการทางโภชนาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและป้องกันโควิด-19 โดยเน้นย้ำประชาชนให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพราะไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเพื่อต่อสู้และรับมือกับไวรัส ไม่เพียงแต่ โควิด-19 ยังรวมถึงไวรัสอื่นๆ ที่จะระบาดในอนาคตอีกด้วย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นชุดความรู้ คู่มืออาหารเสริมภูมิคุ้มกัน โดยเน้นการนำสมุนไพรท้องถิ่นในบ้านเรา ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ และต้านไวรัสซึ่งเหมาะใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ หัวหอม ข้าวไม่ขัดสี โดยมีข้อมูลสมุนไพรรวม 37 ชนิด กับเมนูอาหารตัวอย่างมากกว่า 100 เมนู ให้เป็นแนวทางในการเลือกกินเพื่อสุขภาพ โดยทำรูปแบบ e-book แจกฟรี ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปเก็บไว้ใช้ดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวต่อว่า ในอนาคตไม่ว่าจะมีเชื้อไวรัสชนิดใดเข้ามาสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ บ้านเรายังมีแนวทางการใช้อาหารและสมุนไพรเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพได้เสมอ ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชน และเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้อย่างแพร่หลาย จะช่วยให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงทางยาและอาหารได้   ทำให้อดกังวลถึงข้อตกลง CPTPP ไม่ได้ว่า หากเกิดขึ้นอาจจะทำให้ประเทศสูญเสียความมั่นคงด้านพืชพรรณ และกระทบต่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นรายย่อยหรือไม่ และในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการวิจัยและความมั่นคงทางยาสมุนไพรไทยได้

“ด้วยปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงนี้ และต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ถอนวาระ CPTPP และขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการกินใช้อาหารไทยและสมุนไพรไทยอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารและยาสมุนไพร ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต” ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรฯ กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลด คู่มือ อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน ของอภัยภูเบศร สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ ที่นี่หรือ เข้าไปที่ Facebook/สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร