เปิด 5 วิธี “ดื่มน้ำ” อย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

เปิด 5 วิธี “ดื่มน้ำ” อย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ดื่มน้ำ – ปัจจุบัน ไม่ว่าจะทำอะไร ขยับตัวไปทางไหน ล้วนต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะกลัวติดโควิด-19 โดยไม่รู้ตัว แม้แต่การ “ดื่มน้ำ” เอง ก็ยังต้องระวังด้วยเช่นกัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้แนะ 5 วิธี ดื่มน้ำให้ปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัว อาศัยหลัก 5 ล. ดังนี้

1) ล. เลือก ให้เลือกน้ำดื่มที่สะอาด ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. น้ำประปาใส มีกลิ่นคลอรีนอ่อนๆ และน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีสภาพตู้สะอาด มีการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา

2) ล. ล้าง ต้องล้างภาชนะที่ใช้บรรจุหรือใช้ดื่มน้ำให้สะอาดทุกครั้งทั้งภายนอกและภายใน และหลังจากการล้างควรทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มในน้ำเดือด หรือแช่ในน้ำคลอรีน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 2 นาที หรือ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 1 นาที  

3) ล. ลด ให้ลดการสัมผัสจุดที่สัมผัสน้ำ เช่น ก๊อกน้ำดื่ม พื้นผิวภายในภาชนะ แต่หากจำเป็นต้องสัมผัสในกรณีของการเปลี่ยนถังน้ำ เปลี่ยนไส้กรอง ควรล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และเมื่อต้องรอกดน้ำจากตู้น้ำดื่ม ควรลดความใกล้ชิดโดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร

4) ล. เลี่ยง ให้เลี่ยงการใช้บริการน้ำดื่มร่วมกัน ควรเตรียมน้ำดื่มใส่ภาชนะบรรจุเฉพาะตนเอง และเลี่ยงความสับสน โดยทำสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อบนภาชนะน้ำดื่มของตนเองไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น

5) ล. เลิก ต้องเลิกใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน เช่น แก้ว จอก ขัน ควรแยกใช้ส่วนตัวหรือแบบใช้ครั้งเดียว นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำบริโภค หากมีอาการไข้ น้ำมูก ไอ จาม ควรหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว