“ฟ้าทะลายโจร” ยับยั้งโควิด แค่ผลวิจัยในหลอดทดลอง แนะวันนี้ปลูกพึ่งตัวเองไปก่อน

“ฟ้าทะลายโจร” ยับยั้งโควิด แค่ผลวิจัยหลอดทดลอง แนะวันนี้ปลูกพึ่งตัวเองไปก่อน
“ฟ้าทะลายโจร” ยับยั้งโควิด แค่ผลวิจัยหลอดทดลอง แนะวันนี้ปลูกพึ่งตัวเองไปก่อน

“ฟ้าทะลายโจร” ยับยั้งโควิด แค่ผลวิจัยในหลอดทดลอง วันนี้ปลูกพึ่งตัวเองไปก่อน 

จากกรณีที่มีการแถลงข่าว ผลการวิจัยยาฟ้าทะลายโจร ต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผลวิจัยระบุ ฟ้าทะลายโจร สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดยการฆ่าไวรัสโดยตรง และยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์นั้น

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ว่า ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทย ที่มีสมุนไพรพื้นบ้านสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นเหตุโรคโควิด-19 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าว เป็นการศึกษาในเบื้องต้นใน “หลอดทดลอง” เท่านั้น หากจะยืนยันว่า ฟ้าทะลายโจรมีผลต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้นต้องทำการศึกษาต่อในคน

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร

“จากการวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ระบุว่า สารสกัดหยาบของฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทำลายไวรัสก่อโรคโควิด-19 ส่วนสารแอนโดรกราโฟไลด์มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของไวรัสชนิดนี้ แต่ไม่มีผลในการป้องกันเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กลไกการป้องกันนอกเหนือจากการป้องกันเซลล์โดยตรงแล้ว การป้องกันอาจมีผลจากการเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ได้ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ฟ้าทะลายโจร ก็มีคุณสมบัติเด่นเรื่องภูมิคุ้มกันเหมือนกัน  ทำให้ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อที่รับเข้าไปได้เร็วขึ้น ซึ่งในต่างประเทศมีการอนุมัติทะเบียนผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร ที่ควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในข้อบ่งชี้การเพิ่มภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันหวัดได้ จึงอยากให้ทางนักวิจัยได้ศึกษากลไกตรงนี้ด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการระบาดของไวรัสอื่นๆ ในอนาคต” ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าว

และว่า นอกจากนั้นแล้ว นักวิจัยในเรื่องนี้ ควรต้องมุ่งสร้างความเข้าใจว่า การกินฟ้าทะลายโจร ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเสมอไป เพราะจากประสบการณ์ของโรงพยาบาล การปลูกฟ้าทะลายโจร หากเก็บเกี่ยวในช่วงออกดอกฟ้าทะลายโจร 25-30%  ก็มีสารสำคัญเพียงพอต่อการบรรเทาหวัดแล้ว ส่วนการกินสารสกัดหรือผงบดหยาบนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน หากมีการควบคุมปริมาณสารแอนโดนกราโฟไลด์ให้อยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดของตำรับมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพียงแต่สารสกัดอาจจะกินน้อยกว่าผงบดหยาบเท่านั้น

ดอกฟ้าทะลายโจร

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองและสร้าง “ความมั่นคงทางยา” ต่อประเทศ ทางอภัยภูเบศร จึงได้แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนนำไปปลูกไว้ใช้ดูแลสุขภาพยามจำเป็น ท่านที่ต้องการรับเมล็ดพันธุ์สามารถติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊กสมุนไพรอภัยภูเบศร หรือโทรศัพท์ (037) 213-629, (037) 211-289

วิธีการปลูกฟ้าทะลายโจร