12 พฤติกรรมการกิน ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรค อย่าทำแบบนี้!

12 พฤติกรรมการกิน ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรค อย่าทำแบบนี้!

กินเสี่ยงโรค – คนเรามีพฤติกรรมการกินที่ต่างกัน บางคนเลือกกินอะไรง่ายๆ บางคนเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่ง บางคนกินอะไรซ้ำๆ เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเลือกกินอย่างไร ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งสิ้น

เพจ สสส. ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเอง 12 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับพฤติกรรมการกินของคนสมัยนี้จริงๆ อาทิ

  1. ชอบกินหวานเป็นขีวิตจิตใจ

2. ชอบกินอาหารมัน

3. ปรุงเค็ม ปรุงรสเพิ่มทุกครั้ง

4. กินอาหารแช่แข็ง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ

5. กินเมนูเดิมซ้ำๆ เป็นเดือนๆ

6. กินอาหารสุกๆ ดิบๆ

7. ไม่ชอบกินผักผลไม้

8. ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัด

9. ไม่กินอาหารเช้า

10. ขาดขนม เบเกอรี่ไม่ได้

11. ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ

12. ชอบดื่มแอลกอฮอล์

ซึ่งพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ส่งผลต่อร่างกายแบบเงียบๆ เพราะก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยอาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆ จะไม่ป่วยในทันที แต่ค่อยๆ สะสมและป่วยเรื้อรังในที่สุด

เหล่าผู้ประกอบการเองก็มีการช่วยรักษาสุขภาพผู้บริโภค ด้วยการปรับวัตถุดิบ หันมาใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล หรือสารให้ความหวานในสินค้าของตัวเองแทน ฉะนั้นผู้บริโภคเองก็ควรปรับพฤติกรรมการกิน เพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะ

 

ที่มา : สสส.