9 ภัยร้าย จาก “เหล้ามือสอง” ที่สิงห์นักดื่มควรรู้ ก่อนยกซด!

9 ภัยร้าย จาก “เหล้ามือสอง” ที่สิงห์นักดื่มควรรู้ ก่อนยกซด!

ภัยเหล้ามือสอง – เหล้ามือสอง ถือเป็นผลกระทบเชิงลบในด้านต่างๆ ที่เกิดต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม แม้จะไม่ได้ร่วมดื่มด้วยก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่ท่านรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี รวมไปถึงคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

เพจ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้แชร์เกร็ดความรู้ อันตรายจากเหล่ามือสอง 9 ข้อ เอาไว้ดังนี้