4 ท่าบริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงหน้าขา ห่างไกลโรคเข่าเสื่อม

4 ท่าบริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงหน้าขา ห่างไกลโรคเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การทำงานของกระดูกข้อต่อและกระดูก โดยอาการที่เกิดขึ้น จะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิม อาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ โดยสาเหตุสำคัญของโรค คืออายุที่มากขึ้น รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆ เช่น มีน้ำหนักตัวมาก เกิดอาการบาดเจ็บ หรือเป็นโรคจากกรรมพันธุ์ เป็นต้น

เพจโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้เผยแพร่บทความสุขภาพ ในคอลัมน์สาระสุขภาพ เกี่ยวกับ 4 ท่าบริหารข้อเข่า ให้ห่างไกลโรคข้อเข่าเสื่อม ทำได้บ่อยแค่มีพื้นที่และเก้าอี้ 1 ตัว ดังนี้