มาดูวิธีทำ ‘ขนมดอกพิงงา’ โอท็อปติดดาว อย. (ชมคลิป)

หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์โอท็อป หลายคนคงคิดไม่ถึงว่า สินค้าเหล่านี้จะติดตลาดต่างประเทศได้… แต่เป็นความจริง

เห็นได้จากเมื่อเร็วๆ นี้ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่เพื่อยืนยันเรื่องนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้การรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ที่ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านปริง” ตั้งอยู่ที่ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านต้นแบบ Primary GMP เริ่มต้นธุรกิจจาก Start Up เมื่อปี 2538 ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกที่เป็นแม่บ้านในชุมชน จำนวน 22 คน โดยได้นำวัตถุดิบจากทะเลมาแปรรูปเป็นอาหาร ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ, น้ำพริกปลาเค็ม, แกงไตปลาสำเร็จรูป ต่อมาได้ขยายไลน์การผลิตมาเป็นประเภทขนม ได้แก่ ขนมเต้าส้อ แต่ที่โด่งดังคือ ขนมพิงงา ซึ่งเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในจังหวัดพังงา เป็นชื่อของภูเขาและมีการทำเป็นขนมส่งจำหน่ายยังต่างประเทศ อย่างมาเลเซีย และในอนาคตจะขยายตลาดไปอีกเรื่อยๆ

ลองมาดูกันว่า ขนมดอกพิงงา ทำกันอย่างไร…