“ข้าวผัด – ข้าวเหนียวมูน” พร้อมทาน เข้าเวฟได้

คุณกัมพล สิริประภาพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์เฮลตี้ จำกัด ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปประเภทข้าวพร้อมทานมีคุณภาพ สะอาด รสชาติถูกปาก มีคุณประโยชน์ อาทิ ข้าวผัดพร้อมทานแบบถ้วย ข้าวสำเร็จรูปแบบกระป๋อง เผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมหลายโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อาทิ โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้รับการชี้แนะว่าการทำข้าวพร้อมทานอย่างเดียวคงไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคนัก ต้องมีการร่วมกับอาหารสำเร็จรูป อื่นๆ เช่น แกงต่างๆ ทำให้ได้แนวคิดที่จะทำแกงสำเร็จรูปเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC จากเดิมมีแค่เครื่องหมาย อย. และมาตรฐาน GMP แต่สำหรับในตลาดที่กว้างขึ้น ผู้บริโภคต้องการมาตรฐานสูงขึ้น ทางกรมก็มีโครงการพัฒนาสถานประกอบการ จึงเข้าร่วมเพื่อทำมาตรฐาน HACCP เพิ่มทำให้สามารถขยายตลาดมากขึ้น

4812-160806121948

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โครงการนี้ทำให้ได้ไอเดียการสร้างความหลากหลายให้สินค้า รวมทั้งการเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำในหลายๆ เรื่อง อาทิ เดิมหุงข้าวแบบทิ้งน้ำ ที่ปรึกษาแนะนำว่าน้ำข้าวที่ทิ้งไปมีประโยชน์ ให้เปลี่ยนมาคำนวณการใช้น้ำให้ข้าวสุกพอดีโดยไม่ต้องทิ้งเพื่อให้คุณค่าอาหารอยู่ครบ

และโครงการสร้างเครือข่ายระดับประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (สพจ.) สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศ โดยเฉพาะลาว และมาเลเซีย

4812-160806121713

ซึ่งหลังจากได้เข้าโครงการของ กสอ.แล้ว คุณกัมพล เห็นว่าควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศมากยิ่งขึ้น จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพริกไทยดำ ข้าวผัดแกงเขียวหวาน และข้าวผัดต้มยำ แบบสามารถบริโภคได้ทันที ภายใต้ชื่อ “อรุณสวัสดิ์”โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลอินทรีย์ และผู้ทานมังสวิรัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้พัฒนาข้าวเหนียวมูนพร้อมทาน โดยนำเอานวัตกรรมการถนอมอาหารแบบไม่ใช้สารกันเสียมาใช้ และลดปริมาณน้ำตาลลงกว่าข้าวเหนียวมูนปกติถึงครึ่งหนึ่ง แต่ได้ความหวานในระดับปกติตามแบบข้าวเหนียวมูนทั่วไปที่วางขาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจะไม่ใช้วัตถุกันเสีย แต่จะใช้เทคนิคพิเศษในขั้นตอนการผลิตเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารไว้ โดยไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาในตู้เย็น

4812-160806122034

“แต่เดิมผลิตภัณฑ์จะมีเพียง ข้าวสวยพร้อมทานในรูปแบบของข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งหลังจากได้เข้าโครงการของ กสอ. แล้วจึงเห็นว่าควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศมากยิ่งขึ้น จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพริกไทยดำ ข้าวผัดแกงเขียวหวาน ข้าวผัดต้มยำ และข้าวเหนียวมูนแบบสามารถบริโภคได้ทันทีW

สำหรับแนวทางการตลาดในอนาคต บริษัทได้วางแผนไว้ว่าภายในระยะเวลา 3 ปี จะทำให้ข้าวผัดสำเร็จรูปพร้อมทานเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ และบุกตลาดอาหารฮาลาลอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นที่ประเทศมาเลเซียก่อน เพราะมองว่าเป็นตลาดอาหารฮาลาลที่มีกำลังซื้อสูง โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงาน มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบขึ้นทำให้ชาวมาเลย์ส่วนใหญ่ไม่นิยมทำอาหารทานเองและต้องการสินค้าอาหารที่สะดวกสบายในการทาน จึงนับเป็นโอกาสของสินค้าอาหารฮาลาลของไทย ที่จะเข้าไปขยายตลาดในมาเลเซียซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก

4812-160806121828

คุณกัมพล กล่าวต่อว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชิ้นได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP โดยเฉพาะมาตรฐานฮาลาล เพื่อการเจาะตลาดมุสลิม ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ แค่เฉพาะในอาเซียนมีชาวมุสลิมมากกว่า 300 ล้านคน ดังนั้นการได้มาตรฐานฮาลาลจึงเปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรกที่สามารถเปิดสู่ประเทศมุสลิม ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป แต่ปัญหาคือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิม ดังนั้นการที่จะทำให้ประเทศมุสลิมเชื่อมั่นในสินค้าของเรา จึงถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ประวัติคุณกัมพล สิริประภาพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์เฮลตี้ จำกัด: จบการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับรับช่วงต่อบริหารโรงสีข้าวสิริธัญญมงคล ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว ทำให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิไทยยังเป็นที่ต้องการ และยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก ดังนั้นในปี พ.ศ.2555 จึงก่อตั้งบริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์เฮลตี้ จำกัด ด้วยการนำข้าวหอมมะลิไทยมาแปรรูปเป็นข้าวสำเร็จรูปพร้อมทาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพริกไทยดำ ข้าวผัดแกงเขียวหวาน และข้าวผัดต้มยำ แบบสามารถบริโภคได้ทันที โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลอินทรีย์และผู้ทานมังสวิรัติ เป็นต้น